Razpisi

Odprti razpisi
Pretekli razpisi
Objavljeno
Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenih vozil in delovnih strojev
Rok za oddajo 26.2.2018 12:00 Preberi več
Objavljeno
Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenih avtobusov Preberi več
Objavljeno
Javno naročilo za: »VZDRŽEVALNA DELA: SANITARIJE NA CENTRALNI PLAŽI PORTOROŽ« Preberi več
Objavljeno
Nemera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo rabljenih avtobusov Preberi več
Objavljeno
RAZPIS ZA ODDAJO V NAJEM DELA PLAŽNE POVRŠINE ZA IZVAJANJE VODNIH ŠPORTOV NA PLAŽI V PORTOROŽU Preberi več
Objavljeno
Javno naročilo za dobavo specialnega komunalnega vozila za odvoz odpadkov Preberi več
Objavljeno
Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenih avtobusov Preberi več
Objavljeno
Javno naročilo za dobavo mestnega avtobusa z minimalno kapaciteto 35 potnikov Preberi več
Objavljeno
Razpis za oddajo ponudb za najem dela obalnega pasu – plaža Strunjan Preberi več
Objavljeno
Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenih avtobusov Preberi več
Objavljeno
RAZPIS – ODDAJA V NAJEM DEL PLAŽNEGA OBJEKTA – SANITARIJE 2017 Preberi več
Objavljeno
Javno naročilo za »DOKONČNO ZAPRTJE ODLAGALIŠČA NENEVARNIH ODPADKOV DRAGONJA – III. FAZA« Preberi več
Objavljeno
Javno naročilo “Sanacija tlačnega voda na CČN Piran I. faza” Preberi več
Objavljeno
Javno naročilo “Fekalna in elektro kabelska kanalizacija Pacug” Preberi več
Objavljeno
Javni razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika za izvajanje storitev čiščenja in vzdrževanja javnih površin na območju občine Piran Preberi več
Objavljeno
Razpis za dobavo pogrebnega vozila – furgona Preberi več
Objavljeno
Namera o oddaji v najem prostora na plaži v Portorožu v velikosti 3 m2 Preberi več
Objavljeno
Namera o oddaji v najem površin za sestavljanje športne opreme na obalnem pasu rta Seča v velikosti 2.300 m2 Preberi več
Objavljeno
Namera za oddajo v najem površin na obalnem pasu rta Seča v velikosti pribl. 950 m2 Preberi več
Objavljeno
Namera o oddaji v najem mobilnega dvigala proizvajalca FARESIN Italija Preberi več
Objavljeno
Namera o oddaji prodajnih tržničnih mest v občini Piran za leto 2017 Preberi več
Objavljeno
Namera o oddaji javnih sanitarij na plaži na Punti v Piranu Preberi več
Objavljeno
RAZPIS ZA ODDAJO IGRIŠČ ZA ODBOJKO NA MIVKI NA PLAŽI V PORTOROŽU Preberi več
Objavljeno
Razpis za sukcesivno dobavo BIORAZGRADLJIVIH VREČK IN LD-PE VREČK Z ZATEZNO NOSILNO VRVICO ZA ZAPIRANJE Preberi več
Objavljeno
Javno naročilo za izbiro najugodnejšega ponudnika za: “Dobavo, razgrinjanje in grobo planiranje mivke na Centralni plaži Portorož” Preberi več
Objavljeno
Namera o oddaji začasnih prodajnih mest v Luciji pri TPC 2017 Preberi več
Objavljeno
Javno naročilo za dobavo specialnega komunalnega vozila za odvoz odpadkov Preberi več
Objavljeno
Razpis za oddajo v najem gostinskega lokala »SEDAJ VINOTEKA ŠTRIGON« na Centralni plaži v Portorožu Preberi več
Objavljeno
Javno naročilo: Dobava delovnega stroja za pometanje javnih površin Preberi več
Objavljeno
Razpis za oddajo v najem gostinskega lokala “sedaj vinoteka Štrigon” na Centralni plaži v Portorožu Preberi več
Objavljeno
Javno naročilo za izbiro najugodnejšega ponudnika za nakup goriva in kurilnega olja v dveh sklopih za obdobje dveh let Preberi več
Objavljeno
Javno naročilo za dobavo lahkega tovornega vozila z zabojnikom in dvigalom Preberi več
Objavljeno
Javno naročilo za dobavo mestnega avtobusa z minimalno kapaciteto 35 potnikov Preberi več
Objavljeno
Javno naročilo za izbiro izvajalca za oddajo odpadkov v nadaljnje ravnanje Preberi več
Objavljeno
Javno naročilo za zavarovanje premoženja v letih 2017-2019 Preberi več
Objavljeno
Razpis za oddajo ponudb za najem gostinskega lokala “sedaj vinoteka Štrigon” na Centralni plaži v Portorožu Preberi več
Objavljeno
Namera za oddajo v najem začasnega prodajnega mesta v Piranu za prodajo pečenega kostanja Preberi več
Objavljeno
Javno zbiranje ponudb za prodajo nekdanje upravne stavbe Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o. na naslovu Fornače 33, Piran Preberi več
Objavljeno
Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem javnih tržničnih mest v Portorožu Preberi več
Objavljeno
Javno naročilo za izvedbo del “Izvedba del za zapiranje odlagališča nenevarnih odpadkov Dragonja” Preberi več
Objavljeno
Namera o oddaji površine v Portorožu – 67 m2 Preberi več
Objavljeno
Namera o oddaji prostora na plaži v Portorožu – 3 m2 Preberi več
Objavljeno
Namera o oddaji začasnih prodajnih mest v Portorožu Preberi več
Objavljeno
Namera o oddaji začasnih prodajnih mest v Portorožu Preberi več
Objavljeno
Namera o oddaji začasnih prodajnih mest na Centralni plaži Portorož Preberi več
Objavljeno
Namera o oddaji v najem – površina v velikosti 55,47 m2 za leto 2016 Preberi več
Objavljeno
Namera o oddaji v najem – površina v velikosti 90 m2 za leto 2016 Preberi več
Objavljeno
Namera o prodaji starih lesenih senčnikov in ležalnikov ter starih aluminijskih ležalnikov Preberi več
Objavljeno
Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem prodajnih tržničnih mest v Občini Piran za leto 2016 Preberi več
Objavljeno
Javno naročilo za dobavo električne energije za obdobje 24 mesecev od dneva podpisa pogodbe Preberi več
Objavljeno
Javno naročilo za dobavo in montažo plavajočih pomolov s priveznim materialom v pristanišču Portorož Preberi več
Objavljeno
Javno naročilo za izvedbo del komunalne infrastrukture v ulici Pot pomorščakov v Portorožu II. faza 2. etapa Preberi več
Objavljeno
Razpisna dokumentacija za sukcesivno dobavo biorazgradljivih vrečk in LD-PE vrečk z zatesno nosilno vrvico za zapiranje Preberi več
Objavljeno
Javno naročilo za izvedbo rekonstrukcije podpornega zidu na pokopališču v Piranu Preberi več
Objavljeno
Javno naročilo za prevzem in obdelavo nenevarnih odpadkov iz CČN v Piranu Preberi več
Objavljeno
Namera o oddaji – 44,4 m2 skladišča Preberi več
Objavljeno
Razpis za izvedbo ureditvenih del na parkirišču Strunjan Preberi več
Objavljeno
Namera o oddaji začasnih prodajnih mest v Luciji Preberi več
Objavljeno
Namera o oddaji plažne površine v najem – 6 m2 Preberi več
Objavljeno
Namera o oddaji plažne površine v najem – 15 m2 Preberi več
Objavljeno
Razpisna dokumentacija za javno naročilo za oddajo odpadkov v nadaljnje ravnanje Preberi več
Objavljeno
Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem gostinskega lokala “sedaj lokal Paco” na Centralni plaži v Portorožu Preberi več
Objavljeno
Namera o oddaji – cca 22 m2 podkriti prostor na plaži v Portorožu (pasaža) 2015 Preberi več
Objavljeno
Namera o oddaji – začasna prodajna mesta v Luciji pri TPC-ju 2015 Preberi več
Objavljeno
Namera o oddaji – 167m² površine v Fiesi za slaščičarno 2015 Preberi več