Prosto delovno mesto: DELAVEC ZA IZDAJO VREČK – M/Ž

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., objavlja prosto delovno mesto

DELAVEC ZA IZDAJO IN PRODAJO VREČK – M/Ž


Zahtevane kompetence

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

  • osnovnoolska izobrazba,
  • najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
  • zadovoljivo znanje italijanskega jezika,
  • osnovno znanje dela s preglednicami,
  • osnovno znanje dela z urejevalniki besedil
  • osnovno poznavanje računalniških omrežij.


Opis del in nalog

Naloge, ki se bodo izvajale na tem delovnem mestu so:

  • oddaja in prodaja vrečk za odvoz smeti,
  • vodenje evidenc oddanih in prodanih vrečk,
  • polog denarja na blagajno podjetja,
  • informiranje občanov in svetovanje za pravilno ločevanje odpadkov,
  • nadomeščanje upravitelja tržnice
  • opravljanje drugih del v okviru delovnega mesta.

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 2-mesečno poskusno dobo.


Postopek prijave

Kandidati lahko pošljejo prijavo z življenjepisom, iz katerega so razvidne delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence

  • v elektronski obliki na e-naslov info@okoljepiran.si
  • po pošti na naslov Javno podjetje Okolje Piran, Arze 1b, 6330 Piran


Rok za prijavo je do vključno 6. 10. 2022.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.


Dodatne informacije

Oriana Morato Fikfak
Tel: 05/617-50-00
E-pošta: info@okoljepiran.si


Objavljeno 30. 9. na: