Prosto delovno mesto: VOZNIK AVTOBUSA – M/Ž

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., objavlja prosto delovno mesto

VOZNIK AVTOBUSA – M/Ž


Zahtevane kompetence

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

  • vozniški izpit C, D in F kategorije,
  • srednja poklicna izobrazba,
  • najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
  • osnovno znanje italijanskega jezika,
  • osnovno znanje dela z urejevalniki besedil.


Opis del in nalog

Naloge, ki se bodo izvajale na tem delovnem mestu so:

  • vožnja avtobusa,
  • redno vzdrževanje in pranje vozila ter opreme vozila,
  • evidentiranje napak, okvar in delovnih ur vozila ter opreme,
  • odpravljanje manjših napak in okvar na vozilu ter opremi,
  • po potrebi in v primeru obvladovanja primernih znanj nadomeščanje delavca na urejanju prometa ter voznika komunalnega vozila,
  • opravljanje drugih del po navodilih pomočnika vodje in vodje enote.

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas  s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim rokom.


Postopek prijave

Kandidati lahko pošljejo prijavo z življenjepisom, iz katerega so razvidne delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence

  • v elektronski obliki na e-naslov info@okoljepiran.si
  • po pošti na naslov Javno podjetje Okolje Piran, Arze 1b, 6330 Piran


Rok za prijavo je do vključno 29. 7. 2023.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.


Dodatne informacije

Oriana Morato Fikfak
Tel: 05/617-50-00
E-pošta: info@okoljepiran.si

 


Objavljeno 19. 7. na: