Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev

CENIK ZA POGREBNE DEJAVNOSTI, KI SE IZVAJAJO NA TRGU
EUR
DELO S POKOJNIKOM – klasični pokop 103,44
DELO S POKOJNIKOM – žarni pokop 46,28
RAZTROS PEPELA IZVEN POKOPALIŠČA 308,84
UREDITEV DOKUMENTOV 24,19
GRAVIRANA NAPISNA PLOŠČA 18,05
CINJENJE KRSTE 21,12
POGREBNI FURGON V OBČINI 52,07
POGREBNI FURGON IZVEN OBČINE NA PREVOŽEN KM 1,153
  • Stroški storitev zunanjih izvajalcev (upepelitev pokojnika, objava osmrtnice, drugo po izbiri naročnika pogreba…) se obračunajo naročniku pogreba z 10% pribitkom na nabavne cene.
  • Stroški materiala, ki se uporablja pri izvajanju pogreba (krsta, žara, drugo po izbiri naročnika pogreba…) se oblikujejo tržno, glede na cene na trgu in se obračunajo naročniku pogreba s 30% pribitkom na nabavne cene.
  • Pri izvedbi pogreba izven rednega delovnega časa, se cene storitev povečajo za 50% (pogreb v popoldanskih urah in ob sobotah).

Sklep o cenah pogrebne dejavnosti za leto 2023 (april)

Sklep o cenah pogrebne dejavnosti za leto 2022 (april)

Sklep cenika za pogrebne dejavnosti za leto 2022 (januar)

Sklep o določitvi cen pokopališke dejavnosti v občini Piran

Sklep o določitvi cene 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Piran