Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev

CENIK ZA POGREBNE DEJAVNOSTI, KI SE IZVAJAJO NA TRGU
EUR
DELO S POKOJNIKOM – klasični pokop 107,78
DELO S POKOJNIKOM – žarni pokop 48,23
RAZTROS PEPELA IZVEN POKOPALIŠČA 321,81
UREDITEV DOKUMENTOV 25,21
GRAVIRANA NAPISNA PLOŠČA 18,80
CINJENJE KRSTE 22,00
POGREBNI FURGON V OBČINI 54,26
POGREBNI FURGON IZVEN OBČINE NA PREVOŽEN KM 1,20
  • Stroški storitev zunanjih izvajalcev (upepelitev pokojnika, objava osmrtnice, drugo po izbiri naročnika pogreba…) se obračunajo naročniku pogreba z 10% pribitkom na nabavne cene.
  • Stroški materiala, ki se uporablja pri izvajanju pogreba (krsta, žara, drugo po izbiri naročnika pogreba…) se oblikujejo tržno, glede na cene na trgu in se obračunajo naročniku pogreba s 30% pribitkom na nabavne cene.
  • Pri izvedbi pogreba izven rednega delovnega časa, se cene storitev povečajo za 50% (pogreb v popoldanskih urah in ob sobotah).

Sklep o cenah pogrebne dejavnosti za leto 2024 (februar)

Sklep o cenah pogrebne dejavnosti za leto 2023 (april)

Sklep o cenah pogrebne dejavnosti za leto 2022 (april)

Sklep cenika za pogrebne dejavnosti za leto 2022 (januar)

Sklep o določitvi cen pokopališke dejavnosti v občini Piran

Sklep o določitvi cene 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Piran