Prosto delovno mesto: 2x VOZNIK ELEKTRIČNIH VOZIL – M/Ž

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., objavlja prosti delovni mesti

2 VOZNIKA ELEKTRIČNIH VOZIL – M/Ž

Zahtevane kompetence

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

  • vozniški izpit B kategorije,
  • dobro znanje italijanskega jezika,
  • srednja poklicna izobrazba.


Dodatna zaželjena znanja

  • govorno sporazumevanje v angleškem, nemškem in hrvaškem jeziku.


Opis del in nalog

Naloge, ki se bodo izvajale na tem delovnem mestu so:

  • vožnja električnih vozil za prevoz tovora in potnikov v javnem potniškem prometu,
  • redno vzdrževanje in pranje vozil ter opreme vozil,
  • evidentiranje napak, okvar in delovnih ur vozil ter opreme,
  • odpravljanje manjših napak in okvar na vozilih ter opremi,
  • po potrebi in v primeru obvladovanja primernih znanj nadomeščanje delavca na urejanju prometa ter voznika avtobusa,
  • opravljanje drugih del po navodilih vodje enote nadzora in tržnic ter ob njegovi odsotnosti in ob nadomeščanju delavca na urejanju prometa ali morebiti voznika avtobusa po navodilih enote promet in parkirišča.

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 6 mesecev do 30.9.2021 s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim rokom.


Postopek prijave

Kandidati lahko pošljejo prijavo z življenjepisom, iz katerega so razvidne delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence

  • v elektronski obliki na e-naslov info@okoljepiran.si
  • po pošti na naslov Javno podjetje Okolje Piran, Arze 1b, 6330 Piran


Rok za prijavo je do vključno 15.3.2022.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.


Dodatne informacije

Oriana Morato Fikfak
Tel: 05/617-50-00
E-pošta: info@okoljepiran.si

 


Objavljeno 10.3. na: