Investicijsko tehnični sektor

Dejavnosti sektorja so:

  • vodenje investitorstva ter priprava in izvajanje inžiniringa pri stanovanjski oz. drugi vrsti gradnje ter izvajanje gradbenega nadzora;
  • priprava in vodenje investicij na področju javnih gospodarskih služb;
  • priprava in vodenje vseh nalog pri gradnji nepremičnin v lasti Občine Piran oz. drugih lastnikov.

Nepremičnine

Vodenje investitorstva ter priprava in izvajanje inženiringa pri stanovanjski oz. drugi vrsti gradnje ter izvajanje gradbenega nadzora za potrebe ustanovitelja (Občine Piran)

V sektorju se ta naloga izvaja zelo uspešno že vrsto let.

Poleg tega  nudimo tudi izvajanje vseh inženiring uslug pri pridobivanju vseh upravnih dovoljenj za gradnjo objektov.

  • Priprava in vodenje investicij na področju javnih gospodarskih služb

V okviru sektorja se vodenje teh nalog izvaja skladno s sprejetim letnim programom družbe in Občine Piran ter sklenjenimi pogodbami z Občino Piran o prenosu in izvajanju investicijskih nalog.