Prosto delovno mesto: POSLOVNI SEKRETAR – M/Ž

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., objavlja prosto delovno mesto

POSLOVNEGA SEKRETARJA – M/Ž


Zahtevane kompetence

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

  • višješolska izobrazba (prejšnja), višja strokovna izobrazba
  • najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
  • dobro pisno in govorno znanje italijanskega jezika,
  • osnovno računalniško znanje (urejevalniki besedil, delo s preglednicami, poznavanje računalniških omrežij),
  • vozniški izpit B kategorije.


Opis del in nalog

Naloge, ki se bodo izvajale na tem delovnem mestu so:

  • opravljanje poslovno-sekretarskih del ter poslovne korespondence za upravo družbe, 
  • vodenje rokovnika in terminskega plana delovnih obveznosti za upravo družbe,
  • komuniciranje s poslovnimi partnerji, strankami in sredstvi javnega obveščanja v skladu z navodili uprave družbe,
  • urejanje in arhiviranje dokumentacije uprave družbe, temeljnih organizacijskih aktov družbe in gradiv nadzornega sveta s potrjenimi zapisniki,
  • v skladu z navodili vodstva sklicevanje sej nadzornega sveta, sodelovanje pri pripravi gradiv in pisanje zapisnikov na sejah nadzornega sveta,
  • v skladu z navodili vodstva sklicevanje sej kolegija družbe in arhiviranje zapisnikov,
  • sprejemanje pošte za celotno podjetje,
  • označevanje, razporejanje in razdeljevanje pošte po posameznih sektorjih,
  • priprava pošte za odpremo,
  • skrb za brezhibno delovanje fotokopirnega stroja, faksov in telefonske centrale ter nabava potrošnega materiala,
  • nabava pisarniškega materiala za potrebe tajništva in uprave družbe,
  • opravljanje drugih del po navodilih uprave družbe v okviru delovnih nalog.

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 3 mesecev oz. za čas nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu s polnim delovnim časom in enomesečnim poskusnim rokom.


Postopek prijave

Kandidati lahko pošljejo prijavo z življenjepisom, iz katerega so razvidne delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence

  • v elektronski obliki na e-naslov info@okoljepiran.si
  • po pošti na naslov Javno podjetje Okolje Piran, Arze 1b, 6330 Piran


Rok za prijavo je do vključno 31. 5. 2022.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.


Dodatne informacije

Oriana Morato Fikfak
Tel: 05/617-50-00
E-pošta: info@okoljepiran.si

 


Objavljeno 26. 5. na: