Prosto delovno mesto: REFERENT ZA SOGLASJA IN KATASTER – M/Ž

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., objavlja prosto delovno mesto

REFERENT ZA SOGLASJA IN KATASTER – M/Ž


Zahtevane kompetence

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

  • srednješolska izobrazba,
  • najmanj 1 leto delovnih izkušenj,
  • dobro znanje italijanskega jezika,
  • osnovno računalniško znanje,
  • vozniški izpit B kategorije.


Opis del in nalog

Naloge, ki se bodo izvajale na tem delovnem mestu so:

  • opravljanje vseh administrativnih in tajniških del za potrebe službe in soglasja in kataster,
  • vodenje celotne administracije in arhiva službe za soglasja in kataster,
  • spremljanje, evidentiranje, razporejanje in odpošiljanje pošte službe za soglasja in kataster,
  • priprava in odpošiljanje vseh računov službe za soglasja in kataster,
  • evidentiranje, hranjenje, sortiranje in arhiviranje dokumentacije,
  • skrb za pravočasno posredovanje računov dobaviteljev podpisnikom v sistemu elektronske obdelave dokumentacije EBA,
  • priprava projektnih pogojev, mnenj in soglasij,
  • pomoč pri zajemu in obdelavi prostorskih podatkov v GIS sistemu,
  • opravljanje drugih del po navodilih vodje službe za soglasja in kataster v okviru delovnih nalog.

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 6 mesecev s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim rokom.


Postopek prijave

Kandidati lahko pošljejo prijavo z življenjepisom, iz katerega so razvidne delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence

  • v elektronski obliki na e-naslov info@okoljepiran.si
  • po pošti na naslov Javno podjetje Okolje Piran, Arze 1b, 6330 Piran


Rok za prijavo je do vključno 18.3.2021.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.


Dodatne informacije

Oriana Morato Fikfak
Tel: 05/617-50-00
E-pošta: info@okoljepiran.si

 


Objavljeno 14.3. na: