Javno zbiranje ponudb za najem gostinskega lokala na Centralni plaži v Portorožu

PREDMET RAZPISA: Predmet razpisa je poslovni prostor na Centralni plaži v Portorožu. Gre za gostinski lokal v izmeri 170,70 m², ki mu pripadata še 125,50 m² velika zaprta terasa in zunanja terasa v izmeri 296 m². Lokal se nahaja med Centralno plažo Portorož in promenado, v najem pa bo predan za predvideno dobo 15-ih let in z možnostjo odkupa opreme bivšega najmenika.

Objekt, v katerem je nazadnje delovala restavracija Jadro, pred tem pa Montagu, se oddaja v najem za izvajanje gostinske dejavnosti z namenom zagotovitve višje stopnje turistične ponudbe na plaži in v samem Portorožu.

V postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki posamezniki, ki izpolnjujejo vse razpisane pogoje in skladno z razpisno dokumentacijo pravočasno predložijo vse zahtevane dokumente, vključno s potrdilom o vplačilu varščine.

ROK ZA ODDAJO PONUDB: ponedeljek, 6. marec 2023, ob 12. uri.

DODATNE INFORMACIJE: Zainteresirani ponudniki lahko naslovijo vprašanja na elektronski naslov verica.vozic@okoljepiran.si do vključno 5 dni do izteka razpisnega roka.

Ogled prostorov je možen na podlagi predhodnega dogovora.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: 

OBVESTILO ZA NAJEMNIKE GLEDE ODKUPA OPREME – LOKAL JADRO (20.02.2023)

OSNUTEK POGODBE – LOKAL JADRO

RAZPISNA DOKUMENTACIJA – LOKAL JADRO

SKICA LOKALA JADRO IN NOTRANJE TERASE

SKICA ZUNANJE TERASE – LOKAL JADRO