Prosto delovno mesto: REFERENT FINANČNO-RAČUNOVODSKEGA SEKTORJA II – M/Ž

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., objavlja prosto delovno mesto

REFERENT FINANČNO-RAČUNOVODSKEGA SEKTORJA II – M/Ž


Zahtevane kompetence

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

  • srednja strokovna ali splošna izobrazba,
  • 2 leti delovnih izkušenj,
  • dobro znanje italijanskega jezika,
  • osnovno znanje dela s preglednicami,
  • osnovno znanje dela z urejevalniki besedil,
  • osnovno delo z bazami podatkov,
  • vozniški izpit B kategorije.


Opis del in nalog

Naloge, ki se bodo izvajale na tem delovnem mestu so:

  • opravljanje vseh administrativnih in tajniških del za potrebe sektorja,
  • arhiviranje dokumentacije sektorja,
  • spremljanje, evidentiranje, razporejanje in odpošiljanje pošte sektorja,
  • vodenje evidence prisotnosti na delu za zaposlene v sektorju,
  • izstavitev in knjiženje izdanih računov ter skrb za odpošiljanje le-teh (za sektor, Občina Piran,…)
  • knjiženje prejetih plačil,
  • zapiranje odprtih postavk,
  • usklajevanje z glavno knjigo in kupci iz naslova stranskega fakturiranja,
  • redno spremljanje vseh terjatev do kupcev iz naslova stranskega fakturiranja in priprava opominov – v skladu z navodilom o izterjavah,
  • knjiženje izdanih računov, dobropisov, avansov,
  • zapiranje in usklajevanje odprtih postavk s kupci in glavno knjigo ter mesečne kontrole zaporednih štev. izdanih računov,
  • mesečno usklajevanje odprtih terjatev z Občino Piran,
  • nadomeščanje receptorja – obdelovalca vhodne pošte (prva menjava) in blagajnika (druga menjava),
  • spremljanje zakonodaje s področja finančno-računovodskih predpisov,
  • predlogi sprememb in izboljšav za svoje delovno mesto,
  • opravljanje drugih del po navodilih vodje finančno-računovodskega sektorja v okviru delovnih nalog.

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 6 mesecev s polnim delovnim časom in 3 mesečno poskusno dobo.


Postopek prijave

Kandidati lahko pošljejo prijavo z življenjepisom, iz katerega so razvidne delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence

  • v elektronski obliki na e-naslov info@okoljepiran.si
  • po pošti na naslov Javno podjetje Okolje Piran, Arze 1b, 6330 Piran


Rok za prijavo je do vključno 17. 5. 2022.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.


Dodatne informacije

Oriana Morato Fikfak
Tel: 05/617-50-00
E-pošta: info@okoljepiran.si

 


Objavljeno 12. 5. na: