Prosto delovno mesto: PRISTANIŠKI USLUŽBENEC – M/Ž

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., objavlja prosto delovno mesto

PRISTANIŠKI USLUŽBENEC – M/Ž


Zahtevane kompetence

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

  • srednja strokovna, splošna ali poklicna izobrazba,
  • izpit za potapljača,
  • najmanj 1 leto delovnih izkušenj,
  • zadovoljivo pisno in govorno znanje italijanskega jezika,
  • osnovno računalniško znanje (urejevalniki besedil, delo s preglednicami, poznavanje računalniških omrežij),
  • vozniški izpit B kategorije.


Opis del in nalog

Naloge, ki se bodo izvajale na tem delovnem mestu so:

  • vzdrževanje reda v pristanišču Piran ter pomolu in obali v Portorožu, kjer so urejeni privezi za plovila,
  • razporejanje plovil na dnevne in stalne priveze,
  • pobiranje pristaniških pristojbin ter polaganje denarja na blagajni podjetja,
  • opravljanje vzdrževalnih del v pristaniščih (urejajne in popravljanje privezov, vzdrževalna dela na infrastrukturnih objektih pristanišč, manjša podvodna dela…),
  • urejanje pristankov potniških plovil na pomolu, rezerviranem za redne linije,
  • opravljanje nadzora nad celotnim obalnim pasom, ki je v upravljanju podjetja ter opravljanje manjših popravil in vzdrževalnih del na objektih in napravah vzdolž obalnega pasu, za katere mora skrbeti podjetje,
  • spremljanje zakonodaje s področja vezanega na pristanišča, priveze (Pomorski zakonik ipd.),
  • v primeru potreb nadomeščanje upravitelja tržnice,
  • ostala dela po navodilih vodje enote kopališč in pristanišč v okviru delovnih nalog.

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 12 mesecev s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim rokom.


Postopek prijave

Kandidati lahko pošljejo prijavo z življenjepisom, iz katerega so razvidne delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence

  • v elektronski obliki na e-naslov info@okoljepiran.si
  • po pošti na naslov Javno podjetje Okolje Piran, Arze 1b, 6330 Piran


Rok za prijavo je do vključno 29. 8. 2022.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.


Dodatne informacije

Oriana Morato Fikfak
Tel: 05/617-50-00
E-pošta: info@okoljepiran.si

 


Objavljeno 24. 8. na: