Prosto delovno mesto: POMOČNIK MEHANIK – M/Ž

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., objavlja prosto delovno mesto

POMOČNIK MEHANIK – M/Ž


Zahtevane kompetence

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

  • vozniški izpit B, C kategorije,
  • srednja poklicna izobrazba,
  • najmanj 1 leto delovnih izkušenj.


Opis del in nalog

Naloge, ki se bodo izvajale na tem delovnem mestu so:

  • redno vzdrževanje tovornih, osebnih vozil, drugih vozil, strojev in naprav,
  • remonti podsklopov na vozilih, strojih in napravah,
  • preventivni pregledi vozil, strojev in naprav
  • tehnični pregledi pri pooblaščeni organizaciji in registracija vozil,
  • sodelovanje pri vodenju evidenc in izdelavi dokumentacije,
  • preverjanje delovanja vozil, strojev in naprav v mehanični delavnici in na terenu,
  • analiziranje napak z defektažami in popravili,
  • sodelovanje pri nabavi in preverjanje nabavljenih rezervnih delov,
  • sodelovanje pri pripravi evidenc porabljenega materiala in obsega popravil na vozilih, strojih in napravah,
  • čiščenje in urejanje mehanične delavnice,
  • razna vzdrževalna dela v delavnici in na terenu,
  • intervencijska dela na terenu,
  • opravljanje manjših varilnih in ključavničarskih del,
  • sodelovanje pri izdelavi manjših skic in načrtov za potrebe mehanske obdelave (rezervnih delov),
  • pravočasna nabava rezervnih delov,
  • po potrebi sodelovanje z zunanjimi izvajalci za popravilo vozil, strojev in naprav,
  • po potrebi nadomeščanje voznika komunalnega voznika v enoti snaga, 
  • opravljanje drugih del po navodilih vodje enote.

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 6 mesecev s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim rokom.


Postopek prijave

Kandidati lahko pošljejo prijavo z življenjepisom, iz katerega so razvidne delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence

  • v elektronski obliki na e-naslov info@okoljepiran.si
  • po pošti na naslov Javno podjetje Okolje Piran, Arze 1b, 6330 Piran


Rok za prijavo je do vključno 22.5.2022.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.


Dodatne informacije

Oriana Morato Fikfak
Tel: 05/617-50-00
E-pošta: info@okoljepiran.si

 


Objavljeno 17. 5. na: