Prosto delovno mesto: REFERENT ZA EVIDENCE II – M/Ž

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., objavlja prosto delovno mesto

REFERENT ZA EVIDENCE II – M/Ž


Zahtevane kompetence

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

  • srednja strokovna ali splošna izobrazba,
  • dobro znanje italijanskega jezika,
  • zahtevno znanje dela z urejevalniki besedil in preglednicami,
  • vozniški izpit B kategorije,
  • najmanj 2 leti delovnih izkušenj.


Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta in želene izkušnje:

  • delo na blagajnah, menjalnicah, razna dela v administraciji.


Opis del in nalog

Naloge, ki se bodo izvajale na tem delovnem mestu so:

  • ugotavljanje upravičenosti do brezplačne uporabe avtobusa,
  • izdaja in preklic pravic (kartica, aplikacija) do brezplačnega avtobusa,
  • vodenje evidenc, pogodb in statistična obravnava odobrenih kartic in aplikacij,
  • priprava in pregled podatkov za izdajo računov iz naslova kupljenih vozovnic,
  • vodenje in arhiviranje celotne dokumentacije iz naslova brezplačne uporabe avtobusnih prevozov,
  • reševanje reklamacij uporabnikov,
  • pomoč referentki za evidence I,
  • nadomeščanje referentke za evidence I (prva menjava),
  • opravljanje drugih del po navodilih vodij enote promet in parkirišča v okviru delovnih nalog.

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 2-mesečno poskusno dobo.


Postopek prijave

Kandidati lahko pošljejo prijavo z življenjepisom, iz katerega so razvidne delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence

  • v elektronski obliki na e-naslov info@okoljepiran.si
  • po pošti na naslov Javno podjetje Okolje Piran, Arze 1b, 6330 Piran


Rok za prijavo je do vključno 24. 11. 2023.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.


Dodatne informacije

Oriana Morato Fikfak
Tel: 05/617-50-00
E-pošta: info@okoljepiran.si

 


Objavljeno 17. 11. na:

  • spletni strani delodajalca
  • Zavodu za zaposlovanje