Razpisi

Odprti razpisi
Pretekli razpisi
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: VZDRŽEVALEC PLAŽE – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: REFERENT ZA NADZOR IN PRISTANIŠČE – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO OPUŠČENIH PLOVIL Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudba za oddajo v najem gostinskega lokala na centralni plaži v Portorožu Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: MEHANIK – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: 2x VZDRŽEVALEC PLAŽE – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: 2x VOZNIK ELEKTRIČNIH VOZIL – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: BLAGAJNIK – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) EP ODDAJE JAVNEGA NAROČILA »Zagotavljanje nočnega varovanja plaže Portorož za leti 2024 in 2025« Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem mobilnega teleskopskega dvigala z mehaničnim priključkom za dvigovanje čolnov Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za najem dela površine na Centralni plaži v Portorožu za postavitev začasnega prodajnega mesta za gostinsko dejavnost na parceli št. 1570/6 k.o. Portorož (del cca. 245 m2) Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za najem dela površine na Centralni plaži v Portorožu za postavitev otroškega zabaviščnega parka na parc. št. 1570/6 k.o. Portorož (del cca. 1300 m2) Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za najem dela nepremičnine v Seči na parc. št. 5580/4 k.o. Portorož (del 426 m2) Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za najem dela nepremičnine v Fiesi na parc. št. 105/2 k.o. Portorož (del 24 m2) Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo “Zagotavljnaje sistema za plačevanje parkirnine preko mobilnega telefona” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem gostinskega lokala na Centralni plaži v Portorožu Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) PREKLIC Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenih delovnih strojev Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: REFERENT ZA EVIDENCE II – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) PREKLICANO! Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenih delovnih strojev Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za najem gostinskega lokala na Centralni plaži v Portorožu Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: VOZNIK KOMUNALNEGA VOZILA – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: VOZNIK KOMUNALNEGA VOZILA – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenega vozila in delovnega stroja Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenih vozil in stroja Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) »Javno zbiranje ponudb za najem dela nepremičnin na Centralni plaži Portorož pred stavbo Krajevne skupnosti Portorož« Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za najem dela nepremičnine v Portorožu na parceli št. 5526/4, k.o. Portorož Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: VOZNIK AVTOBUSA – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenih vozil Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za najem dela nepremičnin v Portorožu na Plaži Lucija z namenom ureditve plaže za pse 2023 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javni poziv za oddajo vlog za najem prodajnega mesta za daljše časovno obdobje na tržnici v Luciji Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenega vozila Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za najem dela nepremičnin v Fiesi med morsko obalo in velikim jezerom Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Razpis za delovno mesto direktorja Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: VOZNIK KOMUNALNEGA VOZILA – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
Prosto delovno mesto: DELAVEC NA KANALIZACIJI – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem prodajnih tržničnih mest v občini Piran – 2023 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem dela plažne površine za izvajanje dejavnosti izposoje plovil in izvajanje vodnih športov Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenih vozil Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za najem gostinskega lokala na Centralni plaži v Portorožu Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: STROKOVNI SODELAVEC ZA EVIDENCO UPORABNIKOV – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: 2x VOZNIK ELEKTRIČNIH VOZIL – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: DELAVEC NA UREJANJU PROMETA – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za najem gostinskega lokala na Centralni plaži v Portorožu Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: DELAVEC ZA PREPROSTA DELA NA UREJANJU OKOLJA – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: VRTNAR-VOZNIK – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: 2x DELAVEC PARKOV – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem dela površine na Centralni plaži v Portorožu za postavitev otroškega zabaviščnega parka Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: POMOČNIK DELOVODJE NA ZBIRNEM CENTRU – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: DELAVEC NA ZBIRNEM CENTRU – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za najem gostinskega lokala na Centralni plaži v Portorožu Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: DELAVEC NA UREJANJU PROMETA – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: DELAVEC ZA PREPROSTA DELA NA UREJANJU OKOLJA – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem prodajnega mesta za peko kostanjev Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: DELAVEC ZA IZDAJO VREČK – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: VODJA ENOTE ZA RAVNANJE Z ODPADKI IN UREJANJE JAVNIH POVRŠIN – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem mobilnega dvigala za ribiško dejavnost Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: DELAVEC NA KANALIZACIJI – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: PRISTANIŠKI USLUŽBENEC – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem dela objekta na Centralni plaži v Portorožu v velikosti 21,3 m2 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo za izgradnjo mostovža v kanalu Sv.Jerneja Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo za izgradnjo pokrite tržnice v Luciji Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: POSLOVNI SEKRETAR – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem površine za postavitev začasnega prodajnega mesta za opravljanje gostinske dejavnosti na plaži Lucija Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem površine za postavitev začasnega prodajnega mesta za opravljanje gostinske dejavnosti in prodajo svežih rib v ribiškem pristanišču v Strunjanu Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: DELAVEC NA ZBIRNEM CENTRU – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: REFERENT FINANČNO-RAČUNOVODSKEGA SEKTORJA I – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: VOZNIK KOMUNALNEGA VOZILA – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: POMOČNIK MEHANIK – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO V NAJEM GOSTINSKEGA LOKALA NA CENTRALNI PLAŽI V PORTOROŽU Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: REFERENT FINANČNO-RAČUNOVODSKEGA SEKTORJA II – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: DELAVEC PARKOV – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Študentsko delo: PLAŽNI DELAVEC Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO V NAJEM ZAČASNIH PRODAJNIH TRŽNIČNIH MEST V OBČINI PIRAN V LETU 2022 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) IZVAJANJE STORITVE REŠEVANJA IZ VODE NA CENTRALNI PLAŽI PORTOROŽ IN PLAŽI LUCIJA ZA SEZONE 2022, 2023 IN 2024 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: REFERENT ZA SOGLASJA IN KATASTER – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: 2x DELAVEC NA UREJANJU PROMETA – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: 2x VOZNIK ELEKTRIČNIH VOZIL – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: VODJA GOSTINSTVA – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: ČISTILEC JAVNIH POVRŠIN – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) EP ODDAJE JAVNEGA NAROČILA »Zagotavljanje nočnega varovanja Centralne plaže Portorož in Plaže Lucija za leti 2022 in 2023« Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: DELAVEC ZA PREPROSTA DELA NA UREJANJU OKOLJA – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: DELAVEC PARKOV – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) EP ODDAJE JAVNEGA NAROČILA »Zagotavljanje nočnega varovanja Centralne plaže Portorož in Plaže Lucija za leti 2022 in 2023 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: DELAVEC NA KANALIZACIJI – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za najem površin za postavitev začasnih prodajnih mest (avtomatov) za prodajo toplih in hladnih napitkov in prigrizkov 2022 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI IZBIRA IZVAJALCA ZA PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV V RCERO CELJE – ZA OBDOBJE DVEH LET Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) EVIDENČNI POSTOPEK ODDAJE JAVNEGA NAROČILA »ZAGOTAVLJANJE SISTEMA ZA PLAČEVANJE PARKIRNINE PREKO MOBILNEGA TELEFONA Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Dobava delovnega stroja za pometanje javnih površin Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb – oddaja v najem prodajenga tržničnega mesta v Sečovljah v velikosti do 6 m2 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za najem dela nepremičnine v Portorožu na parc. št. 1570/6, k.o. Portorož Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: VOZNIK KOMUNALNEGA VOZILA – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Izbira najugodnejša ponudnika za prevzem v obdelavo biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov (BRKO) iz gospodinjstva Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Preklic javnega zbiranja ponudb za najem dela nepremičnine v Portorožu na parceli št. 1570/6, k.o. Portorož Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenih vozil in delovnega stroja Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Izpira najugodnejšega ponudnika za prevzem v obdelavo biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov (BRKO) iz gospodinjstva Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za najem dela nepremičnine v Portorožu na parceli št. 1570/6 KO Portorož Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: VZDRŽEVALEC NAPRAV IN OBJEKTOV ČRPALIŠČ – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: KOMUNALNI DELAVEC V POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: VODJA RAČUNOVODSTVA – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: KONTROLOR OBALNEGA PASU – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za najem dela površine plaže Metropol, pred objektom Obala 20A v Portorožu Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti “Izbira najugodnejšega ponudnika za prevzem biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov (BRKO)” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb – začasna prodajna mesta na plaži 2021 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti “Izvajanje storitev reševanja iz vode – Centralna plaža Portorož za sezono 2021” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za začasna prodajna mesta 2021 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: 2x VOZNIK ELEKTRIČNIH VOZIL – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) IZVAJANJE STORITEV REŠEVANJA IZ VODE – CENTRALNA PLAŽA PORTOROŽ IN PLAŽA LUCIJA ZA SEZONO 2021 Leggi tutto
Objavljeno
Prosto delovno mesto: POSLOVNI SEKRETAR – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti: “DOBAVA DELOVNEGA KOMUNALNEGA VOZILA ZA POTREBE ZIMSKE SLUŽBE” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAJEM DELA NEPREMIČNIN V FIESI MED MORSKO OBALO IN VELIKIM JEZEROM Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti “Dobava delovnega vozila s smetarsko nadgradnjo 8 m3” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: VOZNIK KOMUNALNEGA VOZILA – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti ” Izbira najugodnejšega ponudnika za prevzem in obdelavo ločeno zbrane odpadne mešane embalaže (k. š. odpadka 15 01 06) Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) DOBAVA DVEH MESTNIH AVTOBUSOV Z MINIMALNO KAPACITETO 35 POTNIKOV Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Prosto delovno mesto: VRTNAR-VOZNIK – M/Ž Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javni poziv – prodaja na tržnici v Piranu Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenih vozil in delovnega stroja Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) JAVNO NAROČILO PO POSTOPKU MALE VREDNOSTI “IZBIRA NAJUGODNEJŠEGAPONUDNIKA ZA PREVZEM IN OBDELAVO LOČENO ZBRANE ODPADNE MEŠANE EMBALAŽE” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) JAVNO NAROČILO PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI “IZBIRA NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA ZA PREVZEM IN OBDELAVO LOČENO ZBRANE ODPADNE MEŠANE EMBALAŽE” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) ODDAJA V NAJEM DELA PLAŽNEGA OBJEKTA V VELIKOSTI 44,4 m2 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo za izbiro najugodnejšega ponudnika za “Dobavo električne energije za obdobje 24 mesecev od dneva podpisa pogodbe” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo v uporabo občasnih prodajnih tržničnih mest za mobilne enote na plaži Metropol Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA IZVAJANJE MASAŽ NA PLAŽI V PORTOROŽU Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti “Izbira najugodnejšega ponudnika za prevzem biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov (BRKO)” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo po odprtem postopku “Izbira izvajalca za prevzem in obdelavo nenevarnih odpadkov iz centralne čistilne naprave v Piranu za čas 24 mesecev od datuma podpisa pogodbe” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo po odprtem postopku za izbiro najcenejšega ponudnika za: “Dobava pogonskih goriv za obdobje 24 mesecev” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem prodajnih tržničnih mest v Občini Piran za leto 2020 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za najem dela nepremičnin v Fiesi med morsko obalo in velikim jezerom Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Evidenčno naročilo: OPRAVLJANJE STORITEV REŠEVANJA IZ VODE ZA KOPALNO SEZONO 2020 13/EN-S/TI-2020 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti “Dobava stroja za pranje in pometanje javnih površin” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) DOBAVA DELOVNEGA VOZILA S SMETARSKO NADGRADNJO – 8m³ Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti “Izbira izvajalca za naklad in prevoz komunalnih odpadkov v RCERO Celje za obdobje dveh let” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) EVIDENČNI POSTOPEK ODDAJE JAVNEGA NAROČILA »ZAGOTAVLJANJE SISTEMA ZA PLAČEVANJE PARKIRNINE PREKO MOBILNEGA TELEFONA Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti “Sukcesivna dobava vrečk za obdobje 24 mesecev” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo za izbiro najugodnejšega ponudnika za storitev: »REVIDIRANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ZA OBDOBJE 2019 – 2021« Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti “Dobava komunalnega vozila z nadgradnjo samonakladalec” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo “Sanacija črpališča BERNARDIN” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo za izvajanje storitev: “Zavarovanje premoženja in odgovornosti OKOLJA Piran, d.o.o. za obdobje štirih let Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) EVIDENČNi POSTOPEK ODDAJE JAVNEGA NAROČILA – ZAGOTAVLJANJE SISTEMA ZA PLAČEVANJE PARKIRNINE PREKO MOBILNEGA TELEFONA Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO V NAJEM DELA CENTRALNE PLAŽE PORTOROŽ Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo male vrednosti – Dobava električnega delovnega vozila s smetarsko nadgradnjo 2,5 m3.pdf Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo male vrednosti za dobava el. delovnega vozila s smetarsko nadgradnjo 3 m3 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti “Dobava stroja za pranje in pometanje javnih površin” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO DELA STAVBE V IZMERI 7,4 m2 V NAJEM Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO PLAŽNE POVRŠINE – GOSTINSKE TERASE v velikosti 161 m², na parc. št. 1570/6 k.o. Portorož Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO PLAŽNE POVRŠINE – GOSTINSKE TERASE v velikosti 56 m², na parc. št. 1570/6 k.o. Portorož Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) JAVNI RAZPIS za subvencioniranje nakupa in montaže malih čistilnih naprav v občini Piran v letu 2019 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Izbira izvajalca za oddajo mešanih komunalnih odpadkov (MKO) v nadaljnje ravnanje za obdobje treh let Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) ODDAJA V NAJEM DELA PLAŽNEGA OBJEKTA V VELIKOSTI 44,4 m2 NA PLAŽI V PORTOROŽU 2019 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) ODDAJA V NAJEM POVRŠINE DELA PLAŽE IN PARKIRNIH MEST PRED HOTELOM BARBARA V FIESI 2019 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti “Izbira najugodnejšega ponudnika za prevzem biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov (BRKO)” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti “ZAGOTAVLJANJE SISTEMA ZA PLAČEVANJE PARKIRNINE PREKO MOBILNEGA TELEFONA” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za začasna prodajna mesta za leto 2019 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo za “Dobavo specialnega komunalnega vozila z nadgradnjo 5 m3” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti “opravljanje storitev reševanja iz vode za kopalno sezono 2019” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo »IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IZP, DGD, PZI ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V OBČINI PIRAN – OBMOČJE LIMINJAN-KAMPOLIN-LUCAN« Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti “Dobava štirih električnih vozil za prevoz blaga in potnikov v javnem potniškem prometu” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenega vozila Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo za sukcesivno dobavo generičnih nadomestnih delov Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) RAZPIS ZA ZAČASNO PRODAJNO MESTO NA PLAŽI V PORTOROŽU – MODRA MARELA Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenega vozila Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo za izbiro najugodnejšega ponudnika za prevzem in obdelavo odpadne komunalne embalaže Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v najem površin na Centralni Plaži Portorož v velikosti 200 m², na parc. št. 1570/6 k.o. Portorož – PREKLICANO! Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v najem površin na Centralni Plaži Portorož v velikosti 56 m², na parc. št. 1570/6 k.o. Portorož – PREKLICANO! Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v najem površin na Centralni Plaži Portorož v velikosti 161 m², na parc. št. 1570/6 k.o. Portorož – PREKLICANO! Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za oddajo dela stavbe v najem – površina oziroma del stavbe z oznako 2631-2585-37, št. parcele 1570/4, k.o. 2631 Portorož, v izmeri 7,4 m2 – PREKLICANO! Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine Fornače 33, Piran Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo “Izbira izvajalca za prevzem in obdelavo nenevarnih odpadkov iz CČN v Piranu za čas 24 mesecev od datuma podpisa pogodbe” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo za “Dobavo specialnega komunalnega vozila samonakladalca z dvigalom” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo “Dobava električne energije za obdobje 24 mesecev od dneva podpisa pogodbe” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenih vozil in delovnega stroja Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo za “Izdelavo in dobavo stojnic za tržnico na Zelenjavnem trgu v Piranu” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo za “Sanacijo črpališča Fiesa” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo “Sukcesivna dobava biorazgradljivih in LD-PE vrečk z zatezno nosilno vrvico za zapiranje” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za najem prodajnih tržničnih mest v občini Piran za leto 2018 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) SANACIJA TLAČNEGA VODA II. FAZA IN HLAČ NA CČN Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javni poziv za oddajo v najem dela stavbe v izmeri 44,4 m2 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) JAVNI POZIV – najem skladiščnih prostorov na centralni plaži v Portorožu 2018 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Namera o oddaji – površina velikosti 20 m2 za opravljanje gostinske dejavnosti na plaži v Portorožu 2018 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Namera o oddaji – površina 67 m2 na plaži v Portorožu 2018 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javni poziv za najem prodajnega mesta na tržnici v Luciji Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Namera o oddaji javnih sanitarij na plaži na Punti v Piranu Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem prodajnih tržničnih mest v občini Piran za leto 2018 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo za izbiro najugodnejšega ponudnika za prevzem biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov (BRKO) Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenih vozil in delovnih strojev Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročillo za »IZVEDBA PARKIRIŠČA ARZE« Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo za dobavo tovornega vozila – tristrani prekucnik z dvigalom za odpadke Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) ODDAJA PONUDB ZA NAJEM GOSTINSKEGA LOKALA Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb rabljenih vozil in strojev Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenih avtobusov Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenih vozil in delovnih strojev Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo za: »VZDRŽEVALNA DELA: SANITARIJE NA CENTRALNI PLAŽI PORTOROŽ« Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Nemera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo rabljenih avtobusov Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) RAZPIS ZA ODDAJO V NAJEM DELA PLAŽNE POVRŠINE ZA IZVAJANJE VODNIH ŠPORTOV NA PLAŽI V PORTOROŽU Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo za dobavo specialnega komunalnega vozila za odvoz odpadkov Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenih avtobusov Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo za dobavo mestnega avtobusa z minimalno kapaciteto 35 potnikov Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Razpis za oddajo ponudb za najem dela obalnega pasu – plaža Strunjan Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenih avtobusov Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) RAZPIS – ODDAJA V NAJEM DEL PLAŽNEGA OBJEKTA – SANITARIJE 2017 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo za »DOKONČNO ZAPRTJE ODLAGALIŠČA NENEVARNIH ODPADKOV DRAGONJA – III. FAZA« Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo “Sanacija tlačnega voda na CČN Piran I. faza” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo “Fekalna in elektro kabelska kanalizacija Pacug” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javni razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika za izvajanje storitev čiščenja in vzdrževanja javnih površin na območju občine Piran Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Razpis za dobavo pogrebnega vozila – furgona Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Namera o oddaji v najem prostora na plaži v Portorožu v velikosti 3 m2 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Namera o oddaji v najem površin za sestavljanje športne opreme na obalnem pasu rta Seča v velikosti 2.300 m2 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Namera za oddajo v najem površin na obalnem pasu rta Seča v velikosti pribl. 950 m2 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Namera o oddaji v najem mobilnega dvigala proizvajalca FARESIN Italija Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Namera o oddaji prodajnih tržničnih mest v občini Piran za leto 2017 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Namera o oddaji javnih sanitarij na plaži na Punti v Piranu Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) RAZPIS ZA ODDAJO IGRIŠČ ZA ODBOJKO NA MIVKI NA PLAŽI V PORTOROŽU Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Razpis za sukcesivno dobavo BIORAZGRADLJIVIH VREČK IN LD-PE VREČK Z ZATEZNO NOSILNO VRVICO ZA ZAPIRANJE Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo za izbiro najugodnejšega ponudnika za: “Dobavo, razgrinjanje in grobo planiranje mivke na Centralni plaži Portorož” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Namera o oddaji začasnih prodajnih mest v Luciji pri TPC 2017 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo za dobavo specialnega komunalnega vozila za odvoz odpadkov Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Razpis za oddajo v najem gostinskega lokala »SEDAJ VINOTEKA ŠTRIGON« na Centralni plaži v Portorožu Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo: Dobava delovnega stroja za pometanje javnih površin Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Razpis za oddajo v najem gostinskega lokala “sedaj vinoteka Štrigon” na Centralni plaži v Portorožu Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo za izbiro najugodnejšega ponudnika za nakup goriva in kurilnega olja v dveh sklopih za obdobje dveh let Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo za dobavo lahkega tovornega vozila z zabojnikom in dvigalom Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo za dobavo mestnega avtobusa z minimalno kapaciteto 35 potnikov Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo za izbiro izvajalca za oddajo odpadkov v nadaljnje ravnanje Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo za zavarovanje premoženja v letih 2017-2019 Leggi tutto
Objavljeno
Bando per la presentazione delle offerte per l’affitto dell’esercizio pubblico »attuale vinoteca Štrigon« presso la Spiaggia centrale di Portorose Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Namera za oddajo v najem začasnega prodajnega mesta v Piranu za prodajo pečenega kostanja Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za prodajo nekdanje upravne stavbe Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o. na naslovu Fornače 33, Piran Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem javnih tržničnih mest v Portorožu Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo za izvedbo del “Izvedba del za zapiranje odlagališča nenevarnih odpadkov Dragonja” Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Namera o oddaji površine v Portorožu – 67 m2 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Namera o oddaji prostora na plaži v Portorožu – 3 m2 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Namera o oddaji začasnih prodajnih mest v Portorožu Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Namera o oddaji začasnih prodajnih mest v Portorožu Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Namera o oddaji začasnih prodajnih mest na Centralni plaži Portorož Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Namera o oddaji v najem – površina v velikosti 55,47 m2 za leto 2016 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Namera o oddaji v najem – površina v velikosti 90 m2 za leto 2016 Leggi tutto
Objavljeno
Intenzione di vendita di vecchi ombrelloni e sedie a sdraio in legno nonché vecchie sedie a sdraio in alluminio Leggi tutto
Objavljeno
Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione di posti vendita nei mercati del Comune di Pirano per l’anno 2016 Leggi tutto
Objavljeno
Gara di appalto pubblico per la fornitura di energia elettrica per un periodo di 24 mesi dal giorno della sottoscrizione del contratto Leggi tutto
Objavljeno
Gara di appalto pubblico per la fornitura e il montaggio di pontili galleggianti con sistemi di ormeggio nel porto di Portorose Leggi tutto
Objavljeno
Gara di appalto pubblico per la realizzazione dei lavori dell’infrastruttura comunale nella Starda dei marinai a Portorose, IIa fase della 2a tappa Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Razpisna dokumentacija za sukcesivno dobavo biorazgradljivih vrečk in LD-PE vrečk z zatesno nosilno vrvico za zapiranje Leggi tutto
Objavljeno
Gara di appalto pubblico per l’esecuzione della ricostruzione del muro di sostegno al cimitero di Pirano Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno naročilo za prevzem in obdelavo nenevarnih odpadkov iz CČN v Piranu Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Namera o oddaji – 44,4 m2 skladišča Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Razpis za izvedbo ureditvenih del na parkirišču Strunjan Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Namera o oddaji začasnih prodajnih mest v Luciji Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Namera o oddaji plažne površine v najem – 6 m2 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Namera o oddaji plažne površine v najem – 15 m2 Leggi tutto
Objavljeno
Razpisna dokumentacija za javno naročilo za oddajo odpadkov v nadaljnje ravnanje Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem gostinskega lokala “sedaj lokal Paco” na Centralni plaži v Portorožu Leggi tutto
Objavljeno
Namera o oddaji – cca 22 m2 podkriti prostor na plaži v Portorožu (pasaža) 2015 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Namera o oddaji – začasna prodajna mesta v Luciji pri TPC-ju 2015 Leggi tutto
Objavljeno
(Slovensko) Namera o oddaji – 167m² površine v Fiesi za slaščičarno 2015 Leggi tutto