Javno naročilo »IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IZP, DGD, PZI ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V OBČINI PIRAN – OBMOČJE LIMINJAN-KAMPOLIN-LUCAN«

Naročnik Javno podjetje OKOLJE Piran d.o.o. v skladu z določili Zakona o javnem naročanju vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IZP, DGD, PZI ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V OBČINI PIRAN – OBMOČJE LIMINJAN-KAMPOLIN-LUCAN«.

Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili iz tega povabila in navodili.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7863   najkasneje do 3.4.2019 do 12:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom “ODDANO”.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila

ESPD

graficne priloge Liminjan-Kampolin-Lucan

obrazec predracun