Podjetje

Predstavitev Podjetja

Ustanovitelj in edini družbenik Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o. je Občina Piran

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah izvajamo številne javne storitve s področja varstva okolja in javne higiene. Na podlagi ustanovitvenega akta in potreb ustanovitelja upravljamo z javno infrastrukturo za opravljanje javne službe in objekti v lasti občine.

Izvajamo brezplačni javni prevoz Fornače – Tartinijev trg – Fornače, upravljamo z javnimi parkirišči in kopališči v lasti Občine Piran. Na podlagi sklenjenih pogodb upravljamo tudi z nekaterimi parkirišči v zasebni lasti.

Upravljamo s pristanišči Piran, Portorož, Seča in Strunjan.

Podjetje je po svoji dejavnosti zelo razvejano in deluje na več različnih lokacijah. Storitve izvaja na področju celotne občine Piran.

Svoje dejavnosti financiramo s plačili uporabnikov za naše storitve, s sredstvi proračuna občine Piran ter z drugimi tržnimi dejavnostmi.

Poslanstvo podjetja
Naše temeljno poslanstvo je skrb za čisto in urejeno okolje. Z našimi dejavnostmi skrbimo tako za čistost morja v katerem nudimo tudi kopanje na naših kopališčih, kakor tudi za čistost javnih površin in urejene parke. Pri tem zasledujemo najvišje okoljske standarde, ki jih narekuje evropska in slovenska zakonodaja.

Za izvrševanje našega poslanstva je pomembna urejena organizacija in povezanost z drugimi službami, ki skrbijo za okolje tako na strateški ravni (občina in država), kakor tudi s službami in podjetji, ki nudijo najsodobnejše okoljske storitve. Zato smo odprta sodelujoča družba, ki se ne boji kritik in predlogov, če so le usmerjene v izboljšanje okolja.

Svoje poslanstvo razumemo kot zavezujoče za vse naše zaposlene, tako v službenem času kot v zasebnem življenju, saj ni možno dobro skrbeti za okolje, če sam ne verjameš v pomen ohranjanja narave in moralno zavezo vseh nas do nje.

Filozofija podjetja
Verjamemo, da je napredek možen samo s sodelovanjem vseh zainteresiranih udeležencev.

Uporabnike naših storitev raje spodbujamo k ohranjanju čistega in zdravega okolja kot, da kritiziramo slab in nemaren odnos do njega. Verjamemo v moč dobrega zgleda, zato v naše dejavnosti vključujemo uporabnike in izobraževalne inštitucije.

Zdravo življenje zadovoljnih uporabnikov v čistem okolju, je naj pomembnejši cilj, ki ga kot družbeno odgovorno podjetje vztrajno zasledujemo.