Cenik pranja in najema kontejnerja

CENIK PRANJA IN NAJEMA KONTEJNERJA
VOLUMEN EUR
PRANJE KONTEJNERJA 7-8 m³ 62,97
5 m³ 44,39
NAJEM POSOD / KONTEJNERJEV NA DAN 7-8 m³ 6,69
5 m³ 5,89
1100 l 0,43
240 l 0,12

Davek na dodano vrednost ni vključen v ceni in ga plača uporabnik.

Sklep cenika za pranje in najemnino posod ter kontejnerjev