Cenik pranja in najema kontejnerja

CENIK PRANJA IN NAJEMA KONTEJNERJA
VOLUMEN EUR
PRANJE KONTEJNERJA 7-8 m³ 72,37
5 m³ 51,02
NAJEM POSOD / KONTEJNERJEV NA DAN 7-8 m³ 7,69
5 m³ 6,77
1100 l 0,50
240 l 0,13

Davek na dodano vrednost ni vključen v ceni in ga plača uporabnik.

Sklep cenika za pranje in najemnino posod ter kontejnerjev (2024)

Sklep cenika za pranje in najemnino posod ter kontejnerjev (2023)

Sklep cenika za pranje in najemnino posod ter kontejnerjev (2022)