Cenik pristanišča Piran

I. PRISTOJBINE ZA PRIVEZ V  NAMENSKEM-KRAJEVNEM PRISTANIŠČU (VELIKI IN MALI MANDRAČ, NOVI POMOL)
 1. Letna pristojbina za uporabnike priveza v namenskem – krajevnem pristanišču (veliki in mali mandrač, novi pomol) Piran na osnovi sklenjene letne pogodbe:
dolžina v m   zbiranje in odvoz odpadkov s plovil v EUR pristojbina brez odvoza odpadkov v EUR skupna pristojbina v EUR
 do 4,50 10,28 188,67 198,95
od 4,51 do 5,50 10,28 280,14 290,42
od 5,51 do 6,50 10,28 387,02 397,30
od 6,51 do 7,50 10,28 571,69 581,97
od 7,51 do 8,50 10,28 788,86 799,14
od 8,51 do 9,50 10,28 981,20 991,48
od 9,51 do 10,50 10,28 1.179,54 1.189,82
od 10,51 do 11,50 10,28 1.373,65 1.383,93
od 11,51 do 12,50 10,28 1.570,26 1.580,54
od 12,51 do 13,50 10,28 1.697,37 1.707,65
od 13,51 do 14,50 10,28 1.824,48 1.834,76
za vsak dolžinski meter  nad 12 m 127,11  

 

 

Letna pristojbina za profesionalne ribiče, ki predložijo uradno potrdilo, da jim je ta dejavnost edini vir preživljanja. Če je pogodba sklenjena po 1. juliju, in je plovilo prispelo v pristanišče po tem datumu, plača koristnik priveza polovični znesek letne pristojbine.

dolžina v m zbiranje in odvoz odpadkov s plovil v EUR pristojbina brez odvoza odpadkov v EUR skupna pristojbina v EUR
do 4,50 10,28 547,05 557,33
od 4,51 do 5,50 10,28 802,71 812,99
od 5,51 do 6,50 10,28 1.101,45 1.111,73
od 6,51 do 7,50 10,28 1.499,15 1.510,18
od 7,51 do 8,51 10,28 2.224,54 799,14
od 8,51 do 9,50 10,28 2.764,65 991,48
od 9,51 do 10,50 10,28 3.368,01 1.189,82
 1. Lastniki plovil, ki se zadržujejo v namenskem – krajevnem pristanišču in nimajo sklenjene pogodbe za stalni privez, plačajo pristojbino za javni del pristanišča po tarifi dnevnega priveza.

V primeru, da je koristnik letnega priveza začasno odsoten s plovilom iz pristanišča, vendar najmanj mesec dni, se lahko sklene pogodba o uporabi začasnega priveza. Pristojbina za začasni privez, ki je trikrat večja, kot je letni privez za plovila, vezana v malem in velikem mandraču ter novem pomolu, se obračuna mesečno po naslednji formuli: 3-krat letna pristojbina deljeno z 12 meseci je enako mesečna pristojbina za uporabo začasnega priveza.

 1. Lastniki plovil, ki na priveznih mestih v pristanišču Piran, namenjenih za dnevni privez prezimujejo v času od 15.10. do 15.3. v letu, so upravičeni do 50 % popusta pri plačilu začasnega priveza.
 1. Cenik za priveze v delu pristanišča, ki je namenjen za opravljanje gostinske dejavnosti – cena je enaka ceni letne pristojbine za privez (pod točko 1. I. poglavja tega cenika) povečana za 50 %.
 1. Intervencija zaradi krivde uporabnika priveza (slabe privezne vrvi, …)    45,69
 1. Sprememba podatkov   9,14

 

II.     PRISTANIŠKE PRISTOJBINE V  PRISTANIŠČU, NAMENJENEM ZA JAVNI PROMET

Dnevni privez domačih in tujih plovil (čolni, ladje), če se zadržuje več kot 6 ura)

a) po dolžinskem metru (do max. 24 m)   4,25

b) za plovila daljša od 24 m

dolžina v m pristojbina v EUR/dan
24 – 26 187,62
26 – 28 237,66
28 – 30 312,72
30 – 32 375,26
32 – 34 437,81
34 – 36 587,91
36 – 38 725,50
38 – 40 850,58
40 – 42 938,14
42 – 44 1.009,95
44 – 46 1.250,88
46 – 48 1.375,97
48 – 50 1.501,05
 1. Če se domače ali tuje plovilo (čoln, ladja) zadržuje do 6 ur, plača pavšalni znesek:

– plovilo do 7 m   17,00

– plovilo od 7 m do 12 m   21,15

– plovilo nad 12 m   25,88

 1. Domače ali tuje plovilo (čoln, ladja), ki se ukvarja s prevozom potnikov in z upravljavcem nima sklenjene pogodbe o uporabi priveza (lahko se zadržuje do 2 uri) po dolžinskem metru   2,20   
 1. V mednarodnem prometu po potniku, ki vstopa na plovilo z namenom zapuščanja slovenskih teritorialnih voda   2,23
 1. V mednarodnem prometu po potniku, ki prihaja iz tujine in izstopa s plovila na obalo   2,23
 1. Lastniki ali uporabniki plovila, ki opravljajo dejavnost prevoza potnikov v vodah Republike Slovenije, za vstopanje ali izstopanje po potniku   1,77
 1. Ladjarjem oziroma agencijam, ki opravljajo dejavnost prevoza potnikov v vodah Republike Slovenije s plovili in imajo z upravljavcem pristanišča sklenjeno letno pogodbo o plačilu letne pristojbine za privez, se zaračuna letna pristojbina za prevoz potnikov, ne glede na obseg poslovanja, za vsakega registriranega potnika   23,24
 1. Za plovila, ki opravljajo prevoz potnikov v mednarodnem prometu in imajo z upravljavcem pristanišča sklenjeno pogodbo o plačilu pristojbine za potnike in uporabo priveza, veljajo naslednje tarif

a) po potniku, ki vstopa na plovilo   1,67

po potniku, ki izstopa iz plovila   1,67

b) pristojbina za privez plovila po dolžinskem metru   0,67

 1. Privezovanje ladij – po manevru   26,66

 

V točki II. PRISTANIŠKE PRISTOJBINE V  PRISTANIŠČU, NAMENJENEM ZA JAVNI PROMET je v ceni dnevnega priveza vključeno zbiranje in odvoz odpadkov v višini 0,03 EUR.

 

Davek na dodano vrednost ni vključen v ceni in ga plača uporabnik.

Ceniki začnejo veljati naslednji dan po objavi v uradnih objavah.

Cenik pristaniških pristojbin za pristanišči Portorož in Piran (19.5.2023)

Sklep o sprejemu Cenika pristaniških pristojbin za pristanišče Piran in pristanišče Portorož (19.4.2023)