IZVAJANJE STORITVE REŠEVANJA IZ VODE NA CENTRALNI PLAŽI PORTOROŽ IN PLAŽI LUCIJA ZA SEZONE 2022, 2023 IN 2024

Dokumentacija za JNMV – reševalci iz vode 16.03.2022

Priloga 1 Ponudba

Priloga 2 Predračun

Priloga 3 Izjava o ustrezni kadrovski zasedbi

Priloga 4 Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Priloga 5 Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe

Priloga 6 Referenčno potrdilo za gospodarski subjekt

Priloga 7 ESPD

Priloga 8 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz KE – fizična oseba

Priloga 9 Pooblastilo za pridobitev podatkov KE – pravna oseba

Priloga 10 Finančni in ekonomski položaj

Priloga 11 Pogodba