Prosto delovno mesto: VZDRŽEVALEC NAPRAV IN OBJEKTOV ČRPALIŠČ – M/Ž

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., objavlja prosto delovno mesto

VZDRŽEVALEC NAPRAV IN OBJEKTOV ČRPALIŠČ – M/Ž


Zahtevane kompetence

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

  • srednja poklicna izobrazba, tehnika
  • 2 leti delovnih izkušenj,
  • osnovno znanje uporabe urejevalnika besedil,
  • vozniški izpit B kategorije.


Opis del in nalog

Naloge, ki se bodo izvajale na tem delovnem mestu so:

  • nadzor in vzdrževanje naprav črpališč in čistilnih naprav,
  • odpravljanje napak in pomanjkljivosti na črpališčih in čistilnih napravah,
  • spremljanje delovanja črpališč in centralne čistilne naprave na računalniškem sistemu SCADA, 
  • izpolnjevanje dnevnika čistilnih naprav in črpališč,
  • redno nadziranje stanja javne kanalizacije,
  • protikorozijska zaščita, beljenje ter čiščenje in barvanje opreme čistilnih naprav in črpališč,
  • izdelava delovnih naprav in priprav manjšega obsega,
  • obveščanje nadrejenega o napakah na napravah,
  • pripravljenost na domu, v primeru intervencije je zaposleni dolžan priti v službo na poziv, na službeni GSM je dosegljiv 24 ur na dan,
  • opravljanje drugih del po navodilih vodje enote.

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 6 mesecev oz. za čas nadomeščanja delavca na bolniški odsotnosti s polnim delovnim časom in 3 mesečno poskusno dobo.


Postopek prijave

Kandidati lahko pošljejo prijavo z življenjepisom, iz katerega so razvidne delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence

  • v elektronski obliki na e-naslov info@okoljepiran.si
  • po pošti na naslov Javno podjetje Okolje Piran, Arze 1b, 6330 Piran


Rok za prijavo je do vključno 9.7.2021.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.


Dodatne informacije

Oriana Morato Fikfak
Tel: 05/617-50-00
E-pošta: info@okoljepiran.si

 


Objavljeno 1.7. na: