Prosto delovno mesto: DELAVEC NA ZBIRNEM CENTRU – M/Ž


Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., objavlja prosto delovno mesto

DELAVEC NA ZBIRNEM CENTRU – M/Ž


Zahtevane kompetence

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

  • srednja poklicna ali osnovnošolska izobrazba,
  • 2 leti delovnih izkušenj,
  • vozniški izpit B kategorije,
  • zaželen izpit C kategorije.


Opis del in nalog

Naloge, ki se bodo izvajale na tem delovnem mestu so:

  • tekoče vzdrževanje strojev in drugih osnovnih sredstev (všteta so tudi manjša popravila le-teh), vodenje evidence delovnih ur ter popravil stroja in osnovnih sredstev,
  • vzdrževalna dela na zbirnem centru (npr. barvanje kovinske ograje, košenje trave, čiščenje okolice na zbirnem centru, čiščenje kanalov na deponiji, čiščenje peskolovov, ipd.)
  • vzdrževalna dela na rastlinski čistilni napravi in kompostarni,
  • čiščenje objekta na zbirnem centru,
  • dela na preši za karton in papir,
  • ravnanje in sortiranje vseh vrst odpadkov in ločeno zbranih frakcij odpadkov,
  • usmerjanje prispelega odpadnega materiala na odlagališče,
  • kontrola in tehtanje vseh vrst odpadkov,
  • delo v zbirnem centru in prekladalni postaji v pomoč občanom,
  • varovanje zbirnega centra,
  • v primeru, da ima zaposleni vozniški izpit C kategorije tudi vožnja komunalnega tovornega vozila,
  • opravljanje zimske službe,
  • ostala dela po navodilih vodje zbirnega centra v okviru delovnih nalog.

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 6 mesecev s polnim delovnim časom in 2 mesečno poskusno dobo.


Postopek prijave

Kandidati lahko pošljejo prijavo z življenjepisom, iz katerega so razvidne delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence

  • v elektronski obliki na e-naslov info@okoljepiran.si
  • po pošti na naslov Javno podjetje Okolje Piran, Arze 1b, 6330 Piran


Rok za prijavo je do vključno 22. 5. 2022.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.


Dodatne informacije

Oriana Morato Fikfak
Tel: 05/617-50-00
E-pošta: info@okoljepiran.si

 


Objavljeno 17. 5. na: