Javno naročilo “Sukcesivna dobava biorazgradljivih in LD-PE vrečk z zatezno nosilno vrvico za zapiranje”

Navodila za oddajo javnega naročila Sukcesivna dobava biorazgradljivih in LD-PE vrečk

Priloga 1 PONUDBA

Priloga 2 Predračun dobava biorazgradljivih in LD-PE vrečk

Priloga 3 Tehnične specifikacije dobava bio in LD_PE vrečk

Priloga 4 Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Priloga 5 Menična izjava za zavarovnje resnosti ponudbe

Priloga 6 terminski plan dobav biorazgradljivih in LD-PE vrečk z zatezno vrvico xlsx

Priloga 7 Referencno potrdilo za gospodarski subjekt

Priloga 8 ESPD Sukcesivna dobav biorazgradljivih in LD-PE vrečk (xml v zip datoteki)

Priloga 9 Poobalstilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – fizična oseba

Priloga 10 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – pravna oseba

Priloga 11 Finančni in ekonomski položaj

Priloga 12 Pogodba za sukcesivno dobavo