Prosto delovno mesto: VZDRŽEVALEC PLAŽE – M/Ž

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., objavlja prosti delovni mesti

VZDRŽEVALEC PLAŽE – M/Ž


Zahtevane kompetence

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

  • srednja poklicna izobrazba, elektrotehnika in energetika
  • 1 leto delovnih izkušenj,
  • osnovno znanje italijanskega jezika,
  • vozniški izpit B kategorije.


Opis del in nalog

Naloge, ki se bodo izvajale na tem delovnem mestu so:

  • vzdrževanje plaže, objektov ter naprav na plaži,
  • strojno obračanje peska,
  • vzdrževanje zelenih površin,
  • pripravljanje objektov in naprav pred začetkom sezone in njihova zaščita ob koncu sezone,
  • izdajanje plažnih pripomočkov (senčnikov, ležalnikov,…) uporabnikom in vsakodnevno pospravljanje ter shranjevanje le-teh,
  • opravljanje drugih del po navodilih vodje enote.

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas  z dvomesečnim poskusnim delom.


Postopek prijave

Kandidati lahko pošljejo prijavo z življenjepisom, iz katerega so razvidne delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence

  • v elektronski obliki na e-naslov info@okoljepiran.si
  • po pošti na naslov Javno podjetje Okolje Piran, Arze 1b, 6330 Piran


Rok za prijavo je do vključno 7. 6. 2024.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.


Dodatne informacije

Sendi Bolčina
Tel: 05/617-50-41
E-pošta: sendi.bolcina@okoljepiran.si

 


Objavljeno 30. 5. na: