Javno naročilo za izvajanje storitev: “Zavarovanje premoženja in odgovornosti OKOLJA Piran, d.o.o. za obdobje štirih let

Razpisna dokumentacija za oddajo JN Zavarovanje premoženja in odgovornosti OKOLJA Piran, d.o.o.

III. OBRAZCI

ESPD zavarovanje

OKOLJE PIRAN podatki za zavarovanje objektov

OKOLJE PIRAN podatki za zavarovanje vozil

OKOLJE PIRAN podatki za zavarovanje vloma na 1. riziko

OKOLJE PIRAN podatki za zavarovanje plovila

OBRAZEC 10 Meninčna izjava za zavarovanje resnosti ponudbe

OKOLJE PIRAN ZAVAROVALNE VSOTE

OKOLJE PIRAN POVZETEK FAKTORJEV

PODATKI-TLACNI-VODI-3