Prosto delovno mesto: VODJA RAČUNOVODSTVA – M/Ž

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., objavlja prosto delovno mesto

VODJA RAČUNOVODSTVA – M/Ž


Zahtevane kompetence

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

  • visokošolska izobrazba 1. stopnje, visokošolska strokovna (smer ekonomija) ali visokošolska izobrazba 2. stopnje oz. visokošolska univerzitetna izobrazba,
  • 3 leta delovnih izkušenj,
  • dobro znanje italijanskega jezika,
  • obvladovanje dela z urejevalniki besedil,
  • osnovno delo s preglednicami
  • vozniški izpit B kategorije.


Opis del in nalog

Naloge, ki se bodo izvajale na tem delovnem mestu so:

  • vodenje dela računovodstva,
  • pregledovanje temeljnic za knjiženje poslovnih dogodkov,
  • kontrola knjigovodske dokumentacije, 
  • izdelava letnih računovodskih izkazov za poslovne in statistične namene,
  • izdelava davčnih obračunov,
  • spremljanje predpisov in poznavanje slovenskih računovodskih standardov za potrebe knjigovodenja in po potrebi sodelovanje pri pripravi in izdaji navodil za delo,
  • priprava podatkov in sodelovanje z revizorji pri opravljanju revizije,
  • usklajevanje analitičnih evidenc z občino in sestavljanje obračunov poslovanja,
  • obveščanje sodelavcev o spremembi zakonodaje in o aktivnostih, ki vplivajo na proces dela,
  • sodelovanje pri izdelavi informacijskega sistema za računovodstvo,
  • nadomeščanje vodje sektorja in sicer v delu, ki se nanaša na organiziranje, vodenje, nadzor in koordinacijo dela v sektorju,
  • opravljanje drugih del po navodilih vodje sektorja v okviru delovnih nalog.

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 12 mesecev s polnim delovnim časom in 6 mesečno poskusno dobo.


Postopek prijave

Kandidati lahko pošljejo prijavo z življenjepisom, iz katerega so razvidne delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence

  • v elektronski obliki na e-naslov info@okoljepiran.si
  • po pošti na naslov Javno podjetje Okolje Piran, Arze 1b, 6330 Piran


Rok za prijavo je do vključno 12.7.2021.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.


Dodatne informacije

Oriana Morato Fikfak
Tel: 05/617-50-00
E-pošta: info@okoljepiran.si

 


Objavljeno 28.6. na: