Cenik parkiranja

Sklep o določitvi plačljivih parkirišč in tarif za parkirnine na območju občine Piran št. 354-9-2020 z dne 24. 9. 2020

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi plačljivih parkirišč in tarif za parkiranje na območju Občine Piran z dne 5. 7. 2023

PARKIRIŠČE FORNAČE 
Mesečno parkiranje vozil fizičnih oseb s stalnim prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran
13,00
Mesečno parkiranje vozil fizičnih oseb z začasnim prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran in Fornač (za zapornico), ki se izkažejo z dokazilom o razlogu bivanja (potrdilo o študiju, zaposlitvi)
13,00
Mesečno parkiranje vozil fizičnih oseb zaposlenih na območju ožjega dela mesta Piran in Fornač (za zapornico)
13,00
Mesečno parkiranje vozil invalidnih oseb s stalnim prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran in Fornač (za zapornico) in začasnim prebivališčem na teh območjih, ki se izkažejo s parkirno karto, ki jo izda upravna enota na podlagi odločbe o invalidnosti
brezplačno
Občani s stalnim prebivališčem in lastniki garaž ter parkirnih mest na območju parkirišča Fornače (za zapornico)
brezplačno

GARAŽNA HIŠA ARZE 

V obdobju od 1. 9. do 31. 5.

Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur)
1,50
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
15,00
Tedensko parkiranje
90,00
Mesečno parkiranje
120,00
Izguba parkirnega listka
120,00
Mesečno parkiranje vozil fizičnih oseb
s stalnim prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran in Fornač (za zapornico)
20,00
Mesečno parkiranje vozil fizičnih oseb zaposlenih na območju ožjega dela mesta Piran ter študentje in dijaki, ki obiskujejo šolo v ožjem delu mesta Piran
20,00
Mesečno parkiranje vozil / ostali lastniki nepremičnin na območju ožjega dela mesta Piran
30,00
Mesečno parkiranje vozil fizičnih oseb z začasnim prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran, ki se izkažejo z dokazilom o razlogu bivanja (potrdilo o študiju, zaposlitvi)
20,00
Mesečno parkiranje vozil uporabnikov športnega objekta (stadion, dvorana), samo v popoldanskem času od 15.00 do 20.00
5,00
Mesečno parkiranje vozil invalidnih oseb s stalnim prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran in začasnim prebivališčem na tem območju, ki se izkažejo s parkirno karto, ki jo izda upravna enota na podlagi odločbe o invalidnosti
brezplačno
Udeleženci pogrebov, ki parkirajo v garažni hiši Arze (izhodni listek prevzamejo na pokopališču)
brezplačno z enkratnim
izhodnim listkom

V obdobju od 1. 6. do 31. 8.

 

Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur)
2,00
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
20,00
Tedensko parkiranje
120,00
Mesečno parkiranje
160,00
Izguba parkirnega listka
160,00
Mesečno parkiranje vozil fizičnih oseb
s stalnim prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran in Fornač (za zapornico).
20,00
Mesečno parkiranje vozil fizičnih oseb zaposlenih na območju ožjega dela mesta Piran ter študentje in dijaki, ki obiskujejo šolo v ožjem delu mesta Piran
20,00
Mesečno parkiranje vozil / ostali lastniki nepremičnin na območju ožjega dela mesta Piran
30,00
Mesečno parkiranje vozil fizičnih oseb z začasnim prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran, ki se izkažejo z dokazilom o razlogu bivanja (potrdilo o študiju, zaposlitvi)
20,00
Mesečno parkiranje vozil uporabnikov športnega objekta (stadion, dvorana), samo v popoldanskem času od 15.00 do 20.00
5,00
Mesečno parkiranje vozil invalidnih oseb s stalnim prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran in začasnim prebivališčem na tem območju, ki se izkažejo s parkirno karto, ki jo izda upravna enota na podlagi odločbe o invalidnosti
brezplačno
Udeleženci pogrebov, ki parkirajo v garažni hiši Arze (izhodni listek prevzamejo na pokopališču)
brezplačno z enkratnim
izhodnim listkom

 

 • Upravljavec lahko na vseh parkiriščih in v GH Arze, v primeru prevelikega števila izdanih abonmajev, glede na število parkirnih mest, kadarkoli ustavi izdajanje abonmajev z namenom preprečitve prezasedenosti parkirišč oziroma GH Arze (do nadaljnega je izdaja vseh abonmajev ustavljena).
 • Zaradi zasedenosti vseh kapacitet se v času od 18. 5. do 18. 9. ustavi izdaja tedenskih in mesečnih abonmajev za naključne obiskovalce za parkiranje v garažni hiši ARZE.
 • Imetnikom mesečnih abonmajev za garažno hišo Arze (fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran in Fornač (za zapornico) ter fizične osebe zaposlene na območju ožjega dela mesta Piran ter študentje in dijaki, ki obiskujejo šolo v ožjem delu mesta Piran) je z istim vstopno-izstopnim medijem omogočeno parkiranje tudi na območju parkirišča Fornače.

PARKIRANJE NA OBMOČJU OŽJEGA DELA MESTA PIRAN 
Mesečne tarife
Lastniki in uporabniki ustrezno dimenzioniranih lastniških garaž in lastniških parkirnih prostorov izven javnih površin za svoja vozila
brezplačno
Občani s stalnim prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran (imajo pravico parkiranja tudi na zunanjem parkirišču Fornače)
13,00
Ostali lastniki nepremičnin v Zeleni coni I (imajo pravico parkiranja le v Zeleni coni I)
20,00
Uporabniki rezerviranih parkirnih prostorov (za parkirno mesto)
100,00
Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež ali opravljajo dejavnost na območju ožjega dela mesta Piran za obdobje:
od 1. 1. do 31. 3. in od 1. 10. do 31. 12. v letu
40,00
od 1. 4. do 30. 9. v letu
60,00
Imetniki rumenih abonmajev za čas izvajanja gradbenih del
40,00
Invalidi (občani ožjega dela mesta Piran), ki se izkažejo s parkirno karto, ki jo izda upravna enota na podlagi odločbe o invalidnosti
brezplačno
Izguba parkirnega listka
100,00
Nadomestilo za ponovni priklop vstopno-izstopnega medija, ki je bil izklopljen zaradi neplačila parkirnine, zlorabe ali na željo imetnika abonmaja (nadomestilo za ponovni vklop na željo imetnika ne velja za imetnike abonmajev za parkirišče Fornače – zaposleni)
60,00
 • Tarife mesečnih abonmajev vključujejo tudi brezplačen prevoz na linijah parkirišče Fornače–Piran in pokopališče Piran–Fornače.
 • Ostalim lastnikom nepremičnin in najemnikom stanovanj v območju modre cone, ki nimajo pravice do abonmaja za parkiranje v ožjem delu mesta Piran, se izda abonma, ki omogoča mesečno 10 urno brezplačno parkiranje v ožjem mestnem jedru. V primeru prekoračitve dovoljenega 10 urnega parkiranja se uporabniku zaračuna parkiranje po tarifi, ki velja za zunanje obiskovalce. Pravico do takšnega abonmaja imajo tudi uporabniki privezov v pristanišču Piran, ki nimajo pravice do drugih abonmajev.
 • Občanom Občine Piran in tistim upravičencem, ki utemeljijo pravico do vstopa v območje ožjega dela mesta Piran se izda vstopni medij, ki dovoljuje vsakokratno 30 minutno brezplačno zadrževanje znotraj ožjega dela mesta Piran. Utemeljeni razlogi za pridobitev vstopno izstopnega medija za tiste upravičence, ki niso občani Občine Piran, so potrebe po rednih oziroma ponavljajočih se prevozih v mestno jedro (sorodstveno razmerje, zdravstveni in drugi socialni vzroki ter razlogi iz naslova dela).
 • Mesečna tarifa za uporabo medija znaša 5 EUR. V primeru prekoračitve dovoljenega 30 minutnega parkiranja se uporabniku zaračuna parkiranje po tarifi, ki velja za zunanje obiskovalce.
 • Enkraten vstop turističnega avtobusa v ožji del mesta Piran – do avtobusne postaje na Dantejevi ulici v Piranu s kratkotrajnim parkiranjem do 30 min. je 10,00 EUR. V primeru prekoračitve 30 min. parkiranja se uporabniku zaračuna parkiranje v višini 100 EUR.
Parkiranje za zunanje obiskovalce (za vozila brez dovolilnic)
I. Poletna tarifa (1. 4.–30. 9.)
Vsaka začeta ura parkiranja
5,00
II. Zimska tarifa (1. 10.–31. 3.)
Vsaka začeta ura parkiranja
3,00
 • Invalidi, ki se izkažejo s karto, ki jo izda upravna enota, na podlagi odločbe o invalidnosti, imajo 80 % popust pri plačilu parkirnine.
 • V primeru zasedenosti parkirnih mest znotraj mestnega jedra, se voznike preusmeri na ostala razpoložljiva parkirišča.

 

PARKIRANJE NA PARKIRIŠČUP POD ODCEPOM ZA ŠENTJANE NA BELEM KRIŽU
V obdobju od 1. maja do 30. septembra se plačuje parkirnina:
Prva ura parkiranja (obvezno je potrebno vzeti listek na parkomatu ali to potrditi preko mobilnega telefona)
brezplačno
Vsaka nadaljnja začeta ura parkiranja (do 10 ur) 1,00
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
10,00

 

PARKIRANJE NA OBMOČJU PORTOROŽA 
V obdobju od 1. maja do 30. septembra se plačuje parkirnina od križišča ceste Obala s Solinsko potjo do prvega krožišča v Luciji (pri trgovini Mercator) v obe smeri:
Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur)
1,50
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
15,00
Mesečni pavšal za pravne osebe (samo za osebna vozila), ki izvajajo dejavnost na območju Portoroža. Pravna oseba lahko pridobi do največ dva abonmaja.
V kolikor vozilo zaseda več parkirnih mest se nadomestilo zaračuna za vsako parkirno mesto posebej.
60,00
V obdobju od 1. oktobra do 30. aprila se plačuje parkirnina od križišča od ceste Obala s Solinsko potjo do križišča s Koprsko cesto v obe smeri.
Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur).
1,50
Dnevno parkiranje (nad 10 ur).
15,00
Mesečni pavšal za pravne osebe (samo
za osebna vozila) ki izvajajo dejavnost na območju Portoroža. Pravna oseba lahko pridobi do največ dva abonmaja.
Če vozilo zaseda več parkirnih mest,
se nadomestilo zaračuna za vsako parkirno mesto posebej.
40,00
PARKIRANJE ZA SPLOŠNO PLOVBO V PORTOROŽU 
V obdobju od 1. maja do 30. septembra se plačuje parkirnina:
Prva ura parkiranja (obvezno je potrebno vzeti listek na parkomatu ali to potrditi preko mobilnega telefona) brezplačno
Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur)
1,50
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
15,00
Mesečni pavšal za pravne osebe (samo za osebna vozila), ki izvajajo dejavnost na območju Portoroža. Pravna oseba lahko pridobi do največ dva abonmaja.
V kolikor vozilo zaseda več parkirnih mest se nadomestilo zaračuna za vsako parkirno mesto posebej.
60,00
V obdobju od 1. oktobra do 30. aprila se plačuje parkirnina:
Prva ura parkiranja (obvezno je potrebno vzeti listek na parkomatu ali to potrditi preko mobilnega telefona) brezplačno
Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur).
1,50
Dnevno parkiranje (nad 10 ur).
15,00
Mesečni pavšal za pravne osebe (samo za osebna vozila) ki izvajajo dejavnost na območju Portoroža. Pravna oseba lahko pridobi do največ dva abonmaja. Če vozilo zaseda več parkirnih mest, se nadomestilo zaračuna za vsako parkirno mesto posebej.
40,00
Parkiranje na vseh ostalih plačljivih parkirnih površinah v Portorožu – plačuje se skozi vse leto (parkirišče pri Mercatorju na Fizinah, parkirišče med skladišči soli, parkirišče pri bivši upravni stavbi Droge, parkirišče pri Hotelu Marko, parkirišče Kaštel in parkirišče bivše Cvetje).
Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur).
1,50
Dnevno parkiranje (nad 10 ur).
15,00

 

PARKIRANJE NA OBMOČJU TPC LUCIJA 
Parkirnina se plačuje skozi vse leto od 6. do 18. ure
Prva ura parkiranja
(obvezno je potrebno vzeti listek na parkomatu ali to potrditi preko mobilnega telefona).
brezplačno
Vsaka nadaljnja začeta ura parkiranja
(do 10 ur).
1,00
Dnevno parkiranje (nad 10 ur).
10,00
Mesečno parkiranje občanov s stalnim prebivališčem v stanovanjskih blokih na območju parkirne cone, največ za eno lastno vozilo na gospodinjstvo
(upravičeni stanovanjski bloki navedeni v grafični prilogi sklepa).
13,00
Mesečni abonma za zaposlene na območju TPC Lucija ali območju med
krožiščem Obala – Podvozna cesta in krožiščem Obala – cesta Solinarjev.
13,00

PARKIRANJE NA OBMOČJU ZD LUCIJA
Parkirnina se plačuje skozi vse leto
Prva ura parkiranja
(obvezno je potrebno vzeti listek na parkomatu ali to potrditi preko mobilnega telefona).
brezplačno
Vsaka nadaljnja začeta ura parkiranja
(do 10 ur).
1,00
Dnevno parkiranje (nad 10 ur).
10,00
Mesečni abonma za zaposlene v ZD Lucija
(na za to označenih parkiriščih – severni del pri urgentnem vhodu).
13,00
 • Mesečno parkiranje stanovalcev na območju ZD Lucija (Obala 107, 105) na za to označenih parkiriščih – severni del pri urgentnem vhodu (če je asfaltirani plato Marine v najemu, je obvezno parkiranje na tem platoju).

 

PARKIRANJE NA OBMOČJU MED KROŽIŠČEM OBALA – PODVOZNA CESTA IN KROŽIŠČEM OBALA – CESTA SOLINARJEV 
Parkirnina se plačuje skozi vse leto
Prva ura parkiranja
(obvezno je potrebno vzeti listek na parkomatu ali to potrditi preko mobilnega telefona)
brezplačno
Vsaka nadaljnja začeta ura parkiranja (do 10 ur)
1,00
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
10,00
Mesečno parkiranje občanov s stalnim prebivališčem v stanovanjskih blokih na območju parkirne cone, največ za eno lastno vozilo na gospodinjstvo
(upravičeni stanovanjski bloki navedeni v grafični prilogi sklepa)
13,00
Mesečni abonma za zaposlene na območju TPC Lucija ali območju med
krožiščem Obala – Podvozna cesta in krožiščem Obala – cesta Solinarjev.
13,00
PARKIRANJE NA OBMOČJU PARKIRIŠČA OB OBJEKTIH OBALA ŠT. 130, 132, 134 
Parkirnina se plačuje skozi vse leto
Prva ura parkiranja
(obvezno je potrebno vzeti listek na parkomatu ali to potrditi preko mobilnega telefona)
brezplačno
Vsaka nadaljnja začeta ura parkiranja (do 10 ur)
1,00
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
10,00
Mesečno parkiranje občanov s stalnim prebivališčem in lastnikov nepremičnin v stanovanjskih blokih
na Obala 130, 132, 134, največ za eno lastno vozilo na stanovanjsko ali poslovno enoto
13,00
Mesečni abonma za zaposlene na tem območju (Obala 130, 132, 134)
13,00

 

PARKIRANJE NA OBMOČJU ŠPORTNE DVORANE LUCIJA 
Parkirnina se plačuje skozi vse leto od 6. do 18. ure
Prva ura parkiranja
(obvezno je potrebno vzeti listek na parkomatu ali to potrditi preko mobilnega telefona)
brezplačno
Vsaka nadaljnja začeta ura parkiranja
(do 10 ur)
1,00
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
10,00
Mesečno parkiranje občanov s stalnim prebivališčem in lastnikov stanovanjskih enot v stanovanjskih blokih na območju parkirne cone in na parkirnih conah urejenih na območju TPC in vzdolž ceste Obala, največ za eno lastno vozilo na gospodinjstvo
13,00
Mesečno parkiranje za zaposlene na območju parkirne cone
13,00
Ob vzpostavitvi novega makadamskega parkirišča (na bivšem igrišču za pse) se na tem parkirišču, na parkirnih mestih urejenih ob občinski cesti in na parkirnih mestih pri ŠIMC-u omogoči tudi možnost izdaje mesečnih abonmajev za občane s stalnim prebivališčem na območju parkirne cone in lastnike stanovanjskih enot v stanovanjskih blokih na območju parkirne cone ter zaposlene na območju parkirne cone*.
* Parkirna cona: Liminjanska cesta št. 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 93, Čokova ulica 1, 3, 5 in Fazan št. 5.
PARKIRANJE NA PARKIRIŠČIH PRI OŠ IN VRTCU LUCIJA 
Parkirnina se plačuje skozi vse leto ob delavnikih med od 7. in 16. uro.
Mesečni abonma za zaposlene v javnih zavodih s sedežem na območju parkirišča (OŠ, vrtec, Faros)
13,00
Parkiranje od 16:00 do 07:00
brezplačno

PARKIRANJE NA OBMOČJU FIESE (ZELENA CONA II) 
Parkirnina se plačuje v obdobju od 1. aprila do 30. septembra
Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur)
1,50
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
15,00

PARKIRANJE NA OBMOČJU STRUNJANA (STJUŽA) 
V obdobju od 1. aprila do 30. septembra
Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur)
1,50
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
15,00
Mesečno parkiranje zaposlenih na območju Strunjana
13,00
V obdobju od 1. oktobra do 31. marca
Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur)
0,50
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
5,00
Mesečno parkiranje zaposlenih na območju Strunjana
13,00

PARKIRANJE NA PARKIRIŠČU PRI KIOSKU (CENTER) V STRUNJANU 
V obdobju od 1. aprila do 30. septembra
Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur)
1,50
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
15,00
Mesečno parkiranje zaposlenih na območju Strunjana
13,00
V obdobju od 1. oktobra do 31. marca
Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur)
0,50
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
5,00
Mesečno parkiranje zaposlenih na območju Strunjana
13,00

PARKIRANJE NA PARKIRIŠČU NASPROTI GOSTILNE TRTA (MERCATOR TRGOVINE)  V STRUNJANU 
V obdobju od 1. aprila do 30. septembra
Prva ura parkiranja
(obvezno je potrebno vzeti listek na parkomatu ali to potrditi preko mobilnega telefona)
brezplačno
Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur)
1,50
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
15,00
Mesečno parkiranje zaposlenih na območju Strunjana
13,00
V obdobju od 1. oktobra do 31. marca
Prva ura parkiranja
(obvezno je potrebno vzeti listek na parkomatu ali to potrditi preko mobilnega telefona)
brezplačno
Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur)
0,50
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
5,00
Mesečno parkiranje zaposlenih na območju Strunjana
13,00
 

PARKIRANJE NA PARKIRIŠČU NASPROTI GOSTILNE SOSIČ V STRUNJANU 
V obdobju od 1. aprila do 30. septembra
Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur)
1,50
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
15,00
Mesečno parkiranje zaposlenih na območju Strunjana
13,00

PARKIRANJE NA OBMOČJU SEČE (ŠKVER) 
V obdobju od 1. aprila do 30. septembra
Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur)
1,00
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
10,00
Mesečno parkiranje zaposlenih na območju
pri parkirišču (ribogojci, zaposleni v gostilni Ribič, ostali zaposleni v bližini parkirišča)
13,00
V obdobju od 1. oktobra do 31. marca
Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur)
0,50
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
5,00
Mesečno parkiranje zaposlenih na območju
pri parkirišču (ribogojci, zaposleni v gostilni Ribič, drugi zaposleni v bližini parkirišča)
13,00

 

PARKIRIŠČE PRI GH ARZE 
Parkirnina se plačuje skozi vse leto
Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur)
1,50
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
15,00

 

PARKIRNINA ZA DOSTAVO BLAGA V OŽJEM MESTNEM DELU PIRANA IN POMOLU V PORTOROŽU 
Dovoz in odvoz blaga v času dostave za prvih 30 min. zadrževanja na navedenem območju
brezplačno
Dovoz in odvoz blaga v času dostave za več kot 30 min. zadrževanja v navedenem območju
4,20/h
(0,07/min)
Dovoz in odvoz blaga izven časa dostave
15,00/h
(0,25/min)
DRUGO 
Mesečno parkiranje občanov s stalnim prebivališčem v Občini Piran za parkiranje na območju Fiese (Zelena cona II), na območju Seče (Škver) in na območju Strunjana (Stjuža) – enoten abonma
13,00
Vstopno-izstopni medij
5,00
 • Uporabniki, za katere je bilo ugotovljeno, da nimajo plačane predpisane parkirnine in so bili obveščeni, da bo zoper njih uveden predlog za začetek postopka o prekršku zaradi neplačila, lahko v roku 3 dni od izdaje obvestila plačajo nadomestilo v višini tarife dnevnega parkiranja, ki velja za posamično parkirišče. V primeru plačila navedenega nadomestila Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. ne uvede predloga za začetek postopka o prekršku.
 • Upravljavec lahko na vseh parkiriščih in v GH Arze, v primeru prevelikega števila izdanih abonmajev, glede na število parkirnih mest, kadarkoli ustavi izdajanje abonmajev z namenom preprečitve prezasedenosti parkirišč oziroma GH Arze. Do nadaljnjega je, zaradi prezasedenosti GH Arze,  izdajanje abonmajev ustavljeno.
PARKIRANJE NA OBMOČJU PARKIRIŠČA MERCATOR LUCIJA
Prva ura parkiranja (obvezno je potrebno vzeti listek na parkomatu ali to potrditi preko mobilnega telefona)
brezplačno
Vsaka nadaljnja začeta ura parkiranja (do 10 ur) 1,00
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
10,00

Parkirnina se plačuje skozi vse leto 24 ur na dan.

PARKIRANJE NA OBMOČJU PARKIRIŠČA MERCATOR BELI KRIŽ
Prva ura parkiranja (obvezno je potrebno vzeti listek na parkomatu ali to potrditi preko mobilnega telefona)
brezplačno
Vsaka nadaljnja začeta ura parkiranja (do 10 ur) 1,50
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
15,00

Parkirnina se plačuje skozi vse leto 24 ur na dan.

PARKIRANJE NA OBMOČJU PARKIRIŠČA STRUNJAN – CENTER
IN STRUNJAN OB AVTOKAMPU

Parkiranje v času od 01.04. do 30.09.

Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur)
    1,50 EUR
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)   15,00 EUR
Abonma za tedensko parkiranje, ki se ga lahko kupi zgolj na sedežu upravljalca
 60,00 EUR
Izdelava kartončka (abonmaja) za naknadno izdelavo (izgubljenega) abonmaja
   3,00 EUR

Parkiranje v času od 01.10. do 31.03.

Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur)
    0,50 EUR
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)     5,00 EUR
Abonma za tedensko parkiranje, ki se ga lahko kupi zgolj na sedežu upravljalca
 60,00 EUR
Izdelava kartončka (abonmaja) za naknadno izdelavo (izgubljenega) abonmaja
   3,00 EUR

Davek na dodano vrednost je vključen v ceno.

PARKIRANJE NA OBMOČJU PARKIRIŠČA V LUCIJI (TERME ČATEŽ – parc. št. 5528/35 k.o. Portorož)
Mesečno parkiranje
13,00

Davek na dodano vrednost ni vključen v ceno in ga plača uporabnik.

Uporabniki morajo upoštevati Parkirni red za uporabo parkirišč objavljen na spletni strani upravljalca parkirišča www.okoljepiran.si

Uporabniki, za katere je bilo ugotovljeno, da nimajo plačane predpisane parkirnine in so bili obveščeni, da bo zoper njih uveden predlog za začetek izterjave zaradi neplačila, lahko v roku 3 dni od izdaje obvestila plačjo nadomestilo v višini tarife dnevnega parkiranja, ki velja za parkirišče. V primeru plačila navedenega nadomestila Javno podjetje OKOLJE Piran d.o.o., ne bo uvedlo predloga za izterjavo parkirnine in plačila kazni.