Cenik parkiranja

Sklep o določitvi plačljivih parkirišč in tarif za parkirnine na območju občine Piran z dne 24. 9. 2020

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi plačljivih parkirišč in tarif za parkiranje na območju Občine Piran z dne 5. 7. 2023

Sklep o določitvi plačljivih parkirišč in tarif za parkirnine na območju Občine Piran z dne 16. 2. 2024

PARKIRIŠČE FORNAČE 
Mesečno parkiranje vozil fizičnih oseb s stalnim prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran
13,00
Mesečno parkiranje vozil fizičnih oseb z začasnim prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran in Fornač (za zapornico), ki se izkažejo z dokazilom o razlogu bivanja (potrdilo o študiju, zaposlitvi)
13,00
Mesečno parkiranje vozil fizičnih oseb zaposlenih na območju ožjega dela mesta Piran in Fornač (za zapornico)
13,00
Mesečno parkiranje vozil invalidnih oseb s stalnim prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran in Fornač (za zapornico) in začasnim prebivališčem na teh območjih, ki se izkažejo s parkirno karto, ki jo izda upravna enota na podlagi odločbe o invalidnosti
brezplačno
Občani s stalnim prebivališčem in lastniki garaž ter parkirnih mest na območju parkirišča Fornače (za zapornico)
brezplačno

GARAŽNA HIŠA ARZE 
Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur)
2,00
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
20,00
Tedensko parkiranje (veljavno za posamezno vozilo)
120,00
Izguba parkirnega listka
150,00
Mesečno parkiranje vozil fizičnih oseb
s stalnim prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran in Fornač (za zapornico)
20,00
Mesečno parkiranje vozil fizičnih oseb zaposlenih na območju ožjega dela mesta Piran ter študentje in dijaki, ki obiskujejo šolo v ožjem delu mesta Piran
20,00
Mesečno parkiranje vozil / ostali lastniki nepremičnin na območju ožjega dela mesta Piran
30,00
Mesečno parkiranje vozil fizičnih oseb z začasnim prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran, ki se izkažejo z dokazilom o razlogu bivanja (potrdilo o študiju, zaposlitvi)
20,00
Mesečno parkiranje vozil uporabnikov športnega objekta (stadion, dvorana), samo v popoldanskem času od 15.00 do 20.00
5,00
Mesečno parkiranje vozil invalidnih oseb s stalnim prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran in začasnim prebivališčem na tem območju, ki se izkažejo s parkirno karto, ki jo izda upravna enota na podlagi odločbe o invalidnosti
brezplačno
Udeleženci pogrebov, ki parkirajo v garažni hiši Arze (izhodni listek prevzamejo na pokopališču)
brezplačno z enkratnim
izhodnim listkom

 

 • Upravljavec lahko na vseh parkiriščih in v GH Arze, v primeru prevelikega števila izdanih abonmajev, glede na število parkirnih mest, kadarkoli ustavi izdajanje abonmajev z namenom preprečitve prezasedenosti parkirišč oziroma GH Arze.
 • Izdajanje mesečnih abonmajev je ustavljeno zaradi prezasedenosti GH Arze.
 • Imetnikom mesečnih abonmajev za garažno hišo Arze (fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran in Fornač (za zapornico) ter fizične osebe zaposlene na območju ožjega dela mesta Piran ter študentje in dijaki, ki obiskujejo šolo v ožjem delu mesta Piran) je z istim vstopno-izstopnim medijem omogočeno parkiranje tudi na območju parkirišča Fornače.

PARKIRANJE NA OBMOČJU OŽJEGA DELA MESTA PIRAN 
Mesečne tarife
Lastniki in uporabniki ustrezno dimenzioniranih lastniških garaž in lastniških parkirnih prostorov izven javnih površin za svoja vozila
brezplačno
Občani s stalnim prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran (imajo pravico parkiranja tudi na zunanjem parkirišču Fornače)
13,00
Ostali lastniki nepremičnin v Zeleni coni I (imajo pravico parkiranja le v Zeleni coni I)
20,00
Uporabniki rezerviranih parkirnih prostorov (za parkirno mesto)
120,00
Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež ali opravljajo dejavnost na območju ožjega dela mesta Piran za obdobje:
od 1. 1. do 28. 2. in od 1. 11. do 31. 12. v letu
40,00
od 1. 3. do 30. 10. v letu
60,00
Imetniki rumenih abonmajev za čas izvajanja gradbenih del
40,00
Invalidi (občani ožjega dela mesta Piran), ki se izkažejo s parkirno karto, ki jo izda upravna enota na podlagi odločbe o invalidnosti
brezplačno
Izguba parkirnega listka
150,00
Nadomestilo za ponovni priklop vstopno-izstopnega medija, ki je bil izklopljen zaradi neplačila parkirnine, zlorabe ali na željo imetnika abonmaja (nadomestilo za ponovni vklop na željo imetnika ne velja za imetnike abonmajev za parkirišče Fornače – zaposleni)
60,00
 • Tarife mesečnih abonmajev vključujejo tudi brezplačen prevoz na linijah parkirišče Fornače–Piran in pokopališče Piran–Fornače. Imetniki abonmajev si morajo na sedežu Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o., urediti ustrezno dovolilnico za brezplačno uporabo avtobusa. Subvencionirano ceno (v višini 100% cene) za uporabo brezplačnega prevoza na linijah Fornače-Tartinijev trg-pokopališče-Fornače imajo tudi drugi občani s stalnim prebivališčem v občini Piran, ki si na sedežu Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o. uredijo ustrezno dovolilnico.
 • Ostalim lastnikom nepremičnin in najemnikom stanovanj v območju modre cone, ki nimajo pravice do abonmaja za parkiranje v ožjem delu mesta Piran, se izda abonma, ki omogoča mesečno 10 urno brezplačno parkiranje v ožjem mestnem jedru. V primeru prekoračitve dovoljenega 10 urnega parkiranja se uporabniku zaračuna parkiranje po tarifi, ki velja za zunanje obiskovalce. Pravico do takšnega abonmaja imajo tudi uporabniki privezov v pristanišču Piran, ki nimajo pravice do drugih abonmajev.
 • Občanom Občine Piran in tistim upravičencem, ki utemeljijo pravico do vstopa v območje ožjega dela mesta Piran se izda vstopni medij, ki dovoljuje vsakokratno 30 minutno brezplačno zadrževanje znotraj ožjega dela mesta Piran. Utemeljeni razlogi za pridobitev vstopno izstopnega medija za tiste upravičence, ki niso občani Občine Piran, so potrebe po rednih oziroma ponavljajočih se prevozih v mestno jedro (sorodstveno razmerje, zdravstveni in drugi socialni vzroki ter razlogi iz naslova dela).
 • Mesečna tarifa za uporabo medija znaša 5 EUR. V primeru prekoračitve dovoljenega 30 minutnega parkiranja se uporabniku zaračuna parkiranje po tarifi, ki velja za zunanje obiskovalce.
 • Enkraten vstop turističnega avtobusa v ožji del mesta Piran – do avtobusne postaje na Dantejevi ulici v Piranu s kratkotrajnim parkiranjem do 30 min. je 10,00 EUR. V primeru prekoračitve 30 min. parkiranja se uporabniku zaračuna parkiranje v višini 120 EUR.
 • Enkraten vstop avtobusov, ki pridejo v ožje mestno jedro zaradi potreb križark in drugih plovil 150 EUR na dan.
Parkiranje za zunanje obiskovalce (za vozila brez dovolilnic)
I. Poletna tarifa (1. 3.–31. 10.)
Vsaka začeta ura parkiranja
6,00
II. Zimska tarifa (1. 11.–28. 2.)
Vsaka začeta ura parkiranja
4,00
 • Invalidi, ki se izkažejo s karto, ki jo izda upravna enota, na podlagi odločbe o invalidnosti, imajo 80 % popust pri plačilu parkirnine.
 • V primeru zasedenosti parkirnih mest znotraj mestnega jedra, se voznike preusmeri na ostala razpoložljiva parkirišča.

 

PARKIRANJE NA PARKIRIŠČUP POD ODCEPOM ZA ŠENTJANE NA BELEM KRIŽU
V obdobju od 1. marca do 31. oktobra se plačuje parkirnina:
Prva ura parkiranja (obvezno je potrebno vzeti listek na parkomatu ali to potrditi preko mobilnega telefona)
brezplačno
Vsaka nadaljnja začeta ura parkiranja (do 10 ur) 1,00
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
10,00

 

PARKIRANJE NA OBMOČJU PORTOROŽA 
Parkirnina se plačuje skozi vse leto
Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur)
2,00
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
20,00
Mesečni pavšal za pravne osebe (samo za osebna vozila), ki izvajajo dejavnost na območju Portoroža imajo sedež podjetja ali poslovno enoto vzdolž ceste Obala. Pravna oseba lahko pridobi do največ dva abonmaja. Če vozilo zaseda več parkirnih mest, se parkirnina zaračuna za vsako parkirno mesto.
od 1. 11. do 28. 2.      40,00
od 1. 3. do 31. 10.      60,00
PARKIRANJE ZA SPLOŠNO PLOVBO V PORTOROŽU 
 • Parkirišče za Splošno plovbo v Portorožu je namenjeno samo občanom s stalnim prebivališčem v občini Piran, in sicer za brezplačno kratkotrajno parkiranje do 3 ure.
 • Občani si morajo na sedežu Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o., urediti ustrezno dovolilnico za brezplačno parkiranje na tem parkirišču.
 • Obvezna je označitev časa prihoda

 

PARKIRANJE NA OBMOČJU TPC LUCIJA 
Parkirnina se plačuje skozi vse leto
Prva ura parkiranja
(obvezno je potrebno vzeti listek na parkomatu ali to potrditi preko mobilnega telefona).
brezplačno
Vsaka nadaljnja začeta ura parkiranja
(do 10 ur).
1,00
Dnevno parkiranje (nad 10 ur).
10,00
Mesečno parkiranje občanov s stalnim prebivališčem v stanovanjskih blokih na območju parkirne cone, največ za eno lastno vozilo na gospodinjstvo
(upravičeni stanovanjski bloki navedeni v grafični prilogi sklepa).
13,00
Mesečni abonma za zaposlene na območju TPC Lucija ali območju med
krožiščem Obala – Podvozna cesta in krožiščem Obala – cesta Solinarjev.
13,00

PARKIRANJE NA OBMOČJU ZD LUCIJA
Parkirnina se plačuje skozi vse leto
Prva ura parkiranja
(obvezno je potrebno vzeti listek na parkomatu ali to potrditi preko mobilnega telefona).
brezplačno
Vsaka nadaljnja začeta ura parkiranja
(do 10 ur).
1,00
Dnevno parkiranje (nad 10 ur).
10,00
Mesečni abonma za zaposlene v ZD Lucija
(na za to označenih parkiriščih – severni del pri urgentnem vhodu).
13,00
 • Mesečno parkiranje stanovalcev na območju ZD Lucija (Obala 107, 105) na za to označenih parkiriščih – severni del pri urgentnem vhodu (če je asfaltirani plato Marine v najemu, je obvezno parkiranje na tem platoju).

 

PARKIRANJE NA OBMOČJU MED KROŽIŠČEM OBALA – PODVOZNA CESTA IN KROŽIŠČEM OBALA – CESTA SOLINARJEV 
Parkirnina se plačuje skozi vse leto
Prva ura parkiranja
(obvezno je potrebno vzeti listek na parkomatu ali to potrditi preko mobilnega telefona)
brezplačno
Vsaka nadaljnja začeta ura parkiranja (do 10 ur)
1,00
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
10,00
Mesečno parkiranje občanov s stalnim prebivališčem v stanovanjskih blokih na območju parkirne cone, največ za eno lastno vozilo na gospodinjstvo
(upravičeni stanovanjski bloki navedeni v grafični prilogi sklepa)
13,00
Mesečni abonma za zaposlene na območju TPC Lucija ali območju med
krožiščem Obala – Podvozna cesta in krožiščem Obala – cesta Solinarjev.
13,00
PARKIRANJE NA OBMOČJU PARKIRIŠČA OB OBJEKTIH OBALA ŠT. 130, 132, 134 
Parkirnina se plačuje skozi vse leto
Prva ura parkiranja
(obvezno je potrebno vzeti listek na parkomatu ali to potrditi preko mobilnega telefona)
brezplačno
Vsaka nadaljnja začeta ura parkiranja (do 10 ur)
1,00
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
10,00
Mesečno parkiranje občanov s stalnim prebivališčem in lastnikov nepremičnin v stanovanjskih blokih
na Obala 130, 132, 134, največ za eno lastno vozilo na stanovanjsko ali poslovno enoto
13,00
Mesečni abonma za zaposlene na tem območju (Obala 130, 132, 134)
13,00

 

PARKIRANJE NA OBMOČJU ŠPORTNE DVORANE LUCIJA 
Parkirnina se plačuje skozi vse leto
Prva ura parkiranja
(obvezno je potrebno vzeti listek na parkomatu ali to potrditi preko mobilnega telefona)
brezplačno
Vsaka nadaljnja začeta ura parkiranja
(do 10 ur)
1,00
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
10,00
Mesečno parkiranje občanov s stalnim prebivališčem in lastnikov stanovanjskih enot v stanovanjskih blokih na območju parkirne cone navedene v spodnjem odstavku, največ za eno lastno vozilo
13,00
Mesečno parkiranje za zaposlene na območju parkirne cone
13,00
Za parkiranje na parkirišču, urejenem na nekdanjem igrišču za pse, na parkirnih mestih, urejenih ob občinski cesti in na parkirnih mestih pri ŠIMC-u, se mesečni abonmaji izdajajo občanom s stalnim prebivališčem na območju parkirne cone, drugim  lastnikom stanovanjskih enot ter zaposlenim v coni, ki zajema naslednje naslove: Liminjanska cesta št. 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 93, Čokova ulica 1, 3, 5 in Fazan št. 5.
PARKIRANJE NA PARKIRIŠČIH PRI OŠ IN VRTCU LUCIJA 
Parkirnina se plačuje skozi vse leto od 7. do 16. ure.
Mesečni abonma za zaposlene v javnih zavodih s sedežem na območju parkirišča (OŠ, vrtec, Faros)
13,00
Parkiranje od 16:00 do 07:00
brezplačno

PARKIRANJE NA OBMOČJU FIESE (ZELENA CONA II) 
Parkirnina se plačuje vse leto
V obdobju od 1. marca do 31. oktobra
Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur)
1,80
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
18,00
V obdobju od 1. novembra do 28. februarja
Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur)
1,00
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
10,00

PARKIRANJE NA OBMOČJU STRUNJANA
Parkirnina se plačuje vse leto

V obdobju od 1. marca do 31. oktobra
Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur)
1,80
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
18,00
Mesečno parkiranje zaposlenih na območju Strunjana
13,00
V obdobju od 1. novembra do 28. februarja
Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur)
1,00
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
10,00
Mesečno parkiranje zaposlenih na območju Strunjana
13,00

Cene veljajo za vsa parkirišča na območju Strunjana, razen na parkirišču nasproti gostilne Trta.

PARKIRANJE NA PARKIRIŠČU NASPROTI GOSTILNE TRTA (MERCATOR TRGOVINE)  V STRUNJANU 
V obdobju od 1. marca do 31. oktobra
Prva ura parkiranja
(obvezno je potrebno vzeti listek na parkomatu ali to potrditi preko mobilnega telefona)
brezplačno
Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur)
1,80
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
18,00
Mesečno parkiranje zaposlenih na območju Strunjana
13,00
V obdobju od 1. novembra do 28. februarja
Prva ura parkiranja
(obvezno je potrebno vzeti listek na parkomatu ali to potrditi preko mobilnega telefona)
brezplačno
Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur)
1,00
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
10,00
Mesečno parkiranje zaposlenih na območju Strunjana
13,00
 

PARKIRANJE NA OBMOČJU SEČE (ŠKVER) 
V obdobju od 1. marca do 31. oktobra
Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur)
1,80
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
18,00
Mesečno parkiranje zaposlenih na območju
pri parkirišču (ribogojci, zaposleni v gostilni Ribič, ostali zaposleni v bližini parkirišča) in uporabnike privezov v Jernejevem kanalu, ki imajo z JP Okolje skenjeno ustrezno pogodbo za privez.
13,00
V obdobju od 1. novembra do 28. februarja
Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur)
1,00
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
10,00
Mesečno parkiranje zaposlenih na območju
pri parkirišču (ribogojci, zaposleni v gostilni Ribič, drugi zaposleni v bližini parkirišča) in uporabnike privezov v Jernejevem kanalu, ki imajo z JP Okolje skenjeno ustrezno pogodbo za privez.
13,00

 

PARKIRIŠČE PRI GH ARZE 
Parkirnina se plačuje skozi vse leto
Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur)
1,80
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
18,00

 

PARKIRNINA ZA DOSTAVO BLAGA V OŽJEM MESTNEM DELU PIRANA IN POMOLU V PORTOROŽU 
Dovoz in odvoz blaga v času dostave med 5. in 10. uro
brezplačno
Dovoz in odvoz blaga v času izven časa dostave
20,50 eur/h
(0,34 eur/min)
DRUGO 
Mesečno parkiranje občanov s stalnim prebivališčem v Občini Piran za parkiranje na območju Fiese (Zelena cona II), na območju Seče (Škver) in na območju Strunjana (Stjuža) – enoten abonma
13,00
Vstopno-izstopni medij za parkiranje in uporabo avtobusa
5,00
Cena avtobusne vozovnice na linijah Fornače-Tartinijev trg in Fornače-pokopališče Piran-Fornače in uporabo vozila Dostavko 1,00 (ena vožnja na osebo)
Izdelava kartonča (abonmaja) za upravičence 3,00
Nadomestilo za ponovno aktivacijo vstopno-izstopnega medija, ki je bil deaktiviran zaradi neplačila parkirnine, zlorabe ali na željo imetnika abonmaja. Nadomestilo za ponovni vklop na željo imetnika ne velja za imetnike abonmajev za parkirišče Fornače (zaposleni) 60,00
 • Uporabniki, za katere je bilo ugotovljeno, da nimajo plačane predpisane parkirnine in so bili obveščeni, da bo zoper njih uveden predlog za začetek postopka o prekršku zaradi neplačila, lahko v roku 3 dni od izdaje obvestila plačajo nadomestilo v višini 25 evrov. V primeru plačila navedenega nadomestila Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. ne uvede predloga za začetek postopka o prekršku.
 • Upravljavec lahko na vseh parkiriščih in v GH Arze, v primeru prevelikega števila izdanih abonmajev, glede na število parkirnih mest, kadarkoli ustavi izdajanje abonmajev z namenom preprečitve prezasedenosti parkirišč oziroma GH Arze. Do nadaljnjega je, zaradi prezasedenosti GH Arze,  izdajanje abonmajev ustavljeno.
PARKIRANJE NA OBMOČJU PARKIRIŠČA MERCATOR LUCIJA
Prva ura parkiranja (obvezno je potrebno vzeti listek na parkomatu ali to potrditi preko mobilnega telefona)
brezplačno
Vsaka nadaljnja začeta ura parkiranja (do 10 ur) 1,00
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
10,00

Parkirnina se plačuje skozi vse leto 24 ur na dan.

PARKIRANJE NA OBMOČJU PARKIRIŠČA MERCATOR BELI KRIŽ
Prva ura parkiranja (obvezno je potrebno vzeti listek na parkomatu ali to potrditi preko mobilnega telefona)
brezplačno
Vsaka nadaljnja začeta ura parkiranja (do 10 ur) 1,50
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
15,00

Parkirnina se plačuje skozi vse leto 24 ur na dan.

PARKIRANJE NA OBMOČJU PARKIRIŠČA STRUNJAN – CENTER
IN STRUNJAN OB AVTOKAMPU

V obdobju od 1. marca do 31. oktobra

Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur)
    1,80 EUR
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)   18,00 EUR
Izdelava kartončka (abonmaja) za naknadno izdelavo (izgubljenega) abonmaja
   3,00 EUR
V obdobju od 1. novembra do 28. februarja
Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur)
    1,00 EUR
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)     10,00 EUR
Izdelava kartončka (abonmaja) za naknadno izdelavo (izgubljenega) abonmaja
   3,00 EUR

Davek na dodano vrednost je vključen v ceno.

PARKIRANJE NA OBMOČJU PARKIRIŠČA V LUCIJI (TERME ČATEŽ – del parc. št. 5528/35 k.o. Portorož)
Mesečno parkiranje
13,00

Davek na dodano vrednost ni vključen v ceno in ga plača uporabnik.

 

Uporabniki morajo upoštevati Parkirni red za uporabo zasebnih parkirišč Mercator Lucija, Mercator Beli Križ, Strunjan center in Strunjan avtokamp, parkirišče v Luciji Terme Čatež (parc. št. 5528/35 k.o. Portorož) objavljen na spletni strani upravljalca parkirišča www.okoljepiran.si

Uporabniki, za katere je bilo ugotovljeno, da nimajo plačane predpisane parkirnine na parkiriščih Mercator Lucija, Mercator Beli Križ, Strunjan center in Strunjan avtokamp, parkirišče v Luciji Terme Čatež (parc. št. 5528/35 k.o. Portorož),  in so bili obveščeni, da bo zoper njih uveden predlog za začetek postopka o prekršku zaradi neplačila, lahko v roku 3 dni od izdaje obvestila plačajo nadomestilo v višini 25 evrov. V primeru plačila navedenega nadomestila Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. ne uvede predloga za začetek postopka o prekršku.