Prosto delovno mesto: BLAGAJNIK – M/Ž

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., objavlja prosto delovno mesto

BLAGAJNIK – M/Ž


Zahtevane kompetence

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

  • višješolska ali višja strokovna izobrazba,
  • lahko tudi srednja strokovna ali splošna izobrazba,
  • dobro znanje italijanskega jezika,
  • osnovno znanje dela z urejevalniki besedil in preglednicami,
  • najmanj 2 leti delovnih izkušenj.


Opis del in nalog

Naloge, ki se bodo izvajale na tem delovnem mestu so:

  • opravljanje vseh vrst blagajniškega dela na blagajni podjetja (npr. prevzem dnevnih iztržkov),
  • kontrola ter priprava denarja za polog na transakcijski račun,
  • inkaso vplačil občanov in pravnih oseb,
  • izvajanje nadzora nad pologom inkasa za vse enote podjetja, in sicer skladno s predpisano zakonodajo in zahtevami direktorja družbe,
  • obračun materialnih in potnih stroškov ter drugih osebnih prejemkov zaposlenih,
  • usklajevanje z glavno knjigo in izdelava pregledov in poročil,
  • vodenje blagajniških knjig in knjige izdanih računov za končne porabnike,
  • obračun del dijakov in študentov,
  • izdajanje računov za dnevno parkiranje (“kazni),
  • dnevno knjiženje inkasa plaže,
  • nadomeščanje “referenta kupcev” v času daljše odsotnosti v delu dnevnega knjiženja plačil za smetarino,
  • nadomeščanje “referenta FRS II” v času daljše odsotnosti,
  • vodenje evidence prisotnosti (program Špica) na delu za zaposlene v sektorju FRS”,
  • spremljanje zakonodaje s področja blagajniškega poslovanja ter prenos informacij na sodelavce,
  • predlogi sprememb in izboljšav za svoje delovno mesto,
  • opravljanje drugih del po navodilih “vodje FRS” v okviru delovnih nalog.

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 3-mesečno poskusno dobo.


Postopek prijave

Kandidati lahko pošljejo prijavo z življenjepisom, iz katerega so razvidne delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence

  • v elektronski obliki na e-naslov info@okoljepiran.si
  • po pošti na naslov Javno podjetje Okolje Piran, Arze 1b, 6330 Piran


Rok za prijavo je do vključno 10. 3. 2024.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.


Dodatne informacije

Oriana Morato Fikfak
Tel: 05/617-50-00
E-pošta: info@okoljepiran.si

 


Objavljeno 5. 3. na: