Javno naročilo za »DOKONČNO ZAPRTJE ODLAGALIŠČA NENEVARNIH ODPADKOV DRAGONJA – III. FAZA«

Naročnik 13. 11. 2017 dopolnjuje razpisno dokumentacijo.

Naročnik obvešča ponudnike, da se:

  • datoteka “tekstualni del” nadomesti z datoteko “tehnicno poročilo 13112017”
  • datoteka “popis faza 3-1 okt 17-08112017 PZR” nadomesti z datoteko “popis faza 3-1 okt 17-13112017 PZR”
  • datoteka “popis faza 3-2 okt 17-08112017 PZR” nadomesti z datoteko “popis faza 3-2 okt 17-13112017 PZR”.

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JN_Dokončno zaprtje odlagališča NNO Dragonja – III. faza 08112017

tektualni del     tehnicno porocilo 13112017

1 prikaz faznosti

2 predvideno

3 situacija sidranja

4.1 pecni profili K1, K2

4.2 pecni profili K3, K4, K5

4.3 precni prerezi Pr.4-5

5 precni prerezi Pr.6-8

6 detajl sidranja v bermi

7 detajl prikljucka na kanaleto

popis faza 3-1 okt 17-08112017 PZR       popis faza 3-1 okt 17-13112017 PZR

popis faza 3-2 okt 17-08112017 PZR      popis faza 3-2 okt 17-13112017 PZR

OKOLJE_ESPD_zaprtje odlagalisca NNO Dragonja