Javno naročilo za izbiro najugodnejšega ponudnika za: “Dobavo, razgrinjanje in grobo planiranje mivke na Centralni plaži Portorož”

Dobava mivke 2017

ESPD

 

Naročnik 22.03.2017 dopolnjuje razpisno dokumentacijo:

A.)    Naročnik s popravkom določa:

  1. Naročnik bo v svojem imenu in na svoj račun pridobil dovoljenje za prevoz vozil po javnih cestah v občini Piran, kjer je s prometno signalizacijo prepovedan promet tovornim vozilom ali je omejen promet za motorna vozila nad določeno dovoljeno maso ali osno obremenitvijo.
  1. Rok za sprejem ponudb se podaljša iz 24.03.2017 ob 12:00 na 31.03.2017 ob 12:00.
  1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu naročnika, dne 31.03.2017 ob 13.00 uri po lokalnem času naročnika.

POPRAVEK JN001891/2017-K01 Popravek (EU 14 – SL) je bil objavljen na portalu javnih naročil dne 22.03.2017.