JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAJEM DELA NEPREMIČNIN V FIESI MED MORSKO OBALO IN VELIKIM JEZEROM

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

NAJEMNA POGODBA

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA NAJEMA

 

1. Pojasnilo k razpisni dokumentaciji !

Trajanje najema je določeno za obdobje do 31.12.2021, z možnostjo podaljšanja še za eno leto.
Možnost podaljšanja za eno leto je opcijska možnost, ki je odvisna od nadaljnjih poslovnih odločitev OKOLJA Piran, d.o.o., vezano na ureditev celotnega območja Fiese.
Dikcija v razpisni dokumentaciji » Najem za obdobje do 31.12.2021, z možnostjo podaljšanja še za eno leto« pomeni trajanje najema do 31.12.2021, ne pomeni pa to dve leti (1+1).

Ponudbo lahko oddajo tudi novoustanovljene pravne osebe oz. fizične osebe- s.p.
Odgovorne osebe novoustanovljenih pravnih oseb oz. fizičnih oseb- s.p,. kot referenco, morajo predložiti izjavo, pod materialno in kazensko odgovornostjo, da imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj v gostinstvu.

 

2. Pojasnilo k razpisni dokumentaciji !

Upoštevale se bodo samo tiste ponudbe, ki bodo prispele na sedež podjetja najpozneje 16.4.2021 do 12.00 ure. Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo dne 16.4.2021 ob 12.30 uri, v prostorih Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o., na naslovu Arze 1B, 6330 Piran.

Postopek javnega zbiranja ponudb za sklenitev najemne pogodbe je bil objavljen na spletni strani Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o., dne 25.3.2021.