Cenik za izdajo strokovnih mnenj in soglasij

III. CENIK ZA IZDAJO STROKOVNIH MNENJ IN SOGLASIJ  
STROKOVNO MNENJE

                62,70

 

SOGLASJA:
ZA POSTAVITEV PANOJA

22,60

ZA UPORABO JAVNE POVRŠINE

22,60

ZA ZAPORO/PREKOP CESTE, ULICE

22,60

ZA IZREDNI PREVOZ

              22,60

 

Davek na dodano vrednost ni vključen v ceni in ga plača uporabnik.

Ceniki začnejo veljati naslednji dan po objavi v uradnih objavah.