Cenik za izdajo strokovnih mnenj in soglasij

CENIK ZA IZDAJO STROKOVNIH MNENJ IN SOGLASIJ
EUR
STROKOVNO MNENJE 65,77
SOGLASJA ZA:
POSTAVITEV PANOJA 23,71
UPORABO JAVNE POVRŠINE 23,71
ZAPORO/PREKOP CESTE, ULICE 23,71
IZREDNI PREVOZ 23,71

Davek na dodano vrednost ni vključen v ceni in ga plača uporabnik.

Sklep cenika za izdajo strokovnih mnenj in soglasij