Cenik za izdajo strokovnih mnenj in soglasij

CENIK ZA IZDAJO STROKOVNIH MNENJ IN SOGLASIJ
EUR
STROKOVNO MNENJE 75,60
SOGLASJA ZA:
POSTAVITEV PANOJA 27,25
UPORABO JAVNE POVRŠINE 27,25
ZAPORO/PREKOP CESTE, ULICE 27,25
IZREDNI PREVOZ 27,25

Davek na dodano vrednost ni vključen v ceni in ga plača uporabnik.

Sklep cenika za izdajo strokovnih mnenj in soglasij 2024

Sklep cenika za izdajo strokovnih mnenj in soglasij 2023

Sklep cenika za izdajo strokovnih mnenj in soglasij 2022