JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO OPUŠČENIH PLOVIL

PREDMET RAZPISA: Predmet prodaje je 27 plovil različnih velikosti in materialov. Plovila niso registrirana, nimajo identifikacijskih oznak, lastniki pa niso znani in jih v  zadnjih dveh letih, kljub večkratnim pozivom, niso prevzeli. Vsa plovila so označena z zaporedno številko in se nahajajo na Zbirnem centru Dragonja,  kjer prodajalec omogoča tudi ogled po predhodni najavi na telefonsko številko 031/229-424.

Med plovili, ki so naprodaj, so tako jadrnice kot manjši čolni, premičnine pa se prodajajo po načelu »videno-kupljeno« brez možnosti kasnejših reklamacij. Vse stroške nastale s prodajo in odvozom plovila krije kupec.

OKOLJE Piran, d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z registracijo kupljenega plovila. Registracija kupljenega plovila je izključni riziko kupca.

IZHODIŠČNA CENA: Izhodiščna cena za posamezno plovilo znaša 1,00 EUR z vključenim DDV-jem.

ROK ZA ODDAJO PONUDB: četrtek, 30. maj 2024, do 12. ure.

DODATNE INFORMACIJE: Zainteresirani ponudniki lahko naslovijo vprašanja na elektronski naslov info@okoljepiran.si

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB – PRODAJA PLOVIL 2024

DOPOLNITEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE 2024

Plovilo št. 1
Plovilo št. 2
Plovilo št. 3
Plovilo št. 4
Plovilo št. 5
Plovilo št. 6
Plovilo št. 7
Plovilo št. 8
Plovilo št. 9
Plovilo št. 10
Plovilo št. 11
Plovilo št. 12
Plovilo št. 13
Plovilo št. 14
Plovilo št. 15
Plovilo št. 16
Plovilo št. 17
Plovilo št. 18
Plovilo št. 19
Plovilo št. 20
Plovilo št. 21
Plovilo št. 22
Plovilo št. 23
Plovilo št. 24
Plovilo št. 25
Plovilo št. 26
Plovilo št. 27