Javno zbiranje ponudb za najem dela površine plaže Metropol, pred objektom Obala 20A v Portorožu

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija se v delu, ki se nanaša na reference spremeni tako, da ponudbo lahko oddajo tudi novoustanovljene pravne osebe oz. fizične osebe- s.p. .

Razpisna dokumentacija za najem površine plaže Metropol, pred objektom Obala 20A, Portorož

Najemna pogodba za najem površine plaže Metropol, pred objektom Obala 20A, Portorož

Grafični prikaz za najem površine plaže Metropol, pred objektom Obala 20A, Portorož