Prosto delovno mesto: STROKOVNI SODELAVEC ZA EVIDENCO UPORABNIKOV – M/Ž

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., objavlja prosto delovno mesto

STROKOVNI SODELAVEC ZA EVIDENCO UPORABNIKOV – M/Ž


Zahtevane kompetence

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

  • srednja strokovna ali srednja izobrazba, lahko tudi višješolska
  • najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
  • dobro znanje italijanskega jezika,
  • osnovno znanje dela z urejevalniki besedil in preglednicami,
  • vozniški izpit B kategorije.


Opis del in nalog

Naloge, ki se bodo izvajale na tem delovnem mestu so:

  • preverjanje in usklajevanje javnih evidenc z obstoječo bazo uporabnikov v sistemu zbiranja odpadkov in posledično vključevanje novih uporabnikov in oseb v sistem zbiranja odpadkov,
  • tekoče vzdrževanje baze uporabnikov in vnos sprememb na podlagi mesečnega poročila pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, vezanih na spremembo namembnosti, nove stavbe – novi deli, odstranjene stavbe – deli, spremembo ID nepremičnin,
  • na podlagi obvestil službe za soglasja in kataster spremljanje in vnos sprememb,
  • sodelovanje s strokovnim sodelavcem za reklamacije in nadzor,
  • vodenje evidenc nalogov za ogled predanih strokovnemu sodelavcu za reklamacije in nadzor ter vnos sprememb na podlagi opravljenih ogledov
  • reševanje reklamacij vezanih na nove vključitve uporabnikov in števila oseb – fizične osebe,
  • vnos dokumentacije vezane na nove vključitve v dokumentni sistem EBA,
  • nadomeščanje strokovnega sodelavca za izterjavo v primeru njegove odsotnosti,
  • opravljanje drugih del po navodilih vodje sektorja za splošne, kadrovske in pravne zadeve v okviru delovnih nalog.

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 2-mesečno poskusno dobo.


Postopek prijave

Kandidati lahko pošljejo prijavo z življenjepisom, iz katerega so razvidne delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence

  • v elektronski obliki na e-naslov info@okoljepiran.si
  • po pošti na naslov Javno podjetje Okolje Piran, Arze 1b, 6330 Piran


Rok za prijavo je do vključno 21. 3. 2023.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.


Dodatne informacije

Oriana Morato Fikfak
Tel: 05/617-50-00
E-pošta: info@okoljepiran.si


Objavljeno 10. 3. na:

  • spletni strani delodajalca
  • Zavodu za zaposlovanje