Prosto delovno mesto: 2x DELAVEC NA UREJANJU PROMETA – M/Ž

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., objavlja prosti delovni mesti

2 DELAVCA NA UREJANJU PROMETA – M/Ž


Zahtevane kompetence

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

  • osnovnošolska ali srednja poklicna šola,
  • zadovoljivo znanje italijanskega jezika,
  • osnovno znanje dela z urejevalnikom besedil,
  • najmanj 1 leto delovnih izkušenj,
  • vozniški izpit B kategorije.


Dodatna zaželjena znanja

  • govorno sporazumevanje v angleškem, nemškem in hrvaškem jeziku.


Opis del in nalog

Naloge, ki se bodo izvajale na tem delovnem mestu so:

  • kontrola in ugotovitev časa parkiranja,
  • zaračunavanje parkirnine za čas parkiranja,
  • izdajanje potrdil o parkiranju in plačilu,
  • varovanje parkirišča oz. garažne hiše ter parkiranih vozil,
  • kontrola prometa na vhodih in izhodih za abonente,
  • usmerjanje prometa in dajanje informacij o prometnem režimu,
  • v primeru nadomeščanja delavca na delovnem mestu “delavec na urejanju prometa-nadzornik” in “voznik avtobusa in cestno turističnega vlaka” odgovornosti in pristojnosti glede na sistematizacijo delovnih mest ter plačilo po količniku pripadajočemu za omenjeni delovni mesti,
  • v primeru nadomeščanja delavca na delovnem mestu “delavec na urejanju prometa-nadzornik” opravljanje drugih del po navodilih vodje nadzora in tržnic v okviru delovnih nalog,
  • opravljanje drugih del po navodilih enote promet in parkirišče in pomočnika vodje enote v okviru delovnih nalog.

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 6 mesecev s polnim delovnim časom in 2 mesečno poskusno dobo.


Postopek prijave

Kandidati lahko pošljejo prijavo z življenjepisom, iz katerega so razvidne delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence

  • v elektronski obliki na e-naslov info@okoljepiran.si
  • po pošti na naslov Javno podjetje Okolje Piran, Arze 1b, 6330 Piran


Rok za prijavo je do vključno 15. 3. 2022.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.


Dodatne informacije

Oriana Morato Fikfak
Tel: 05/617-50-00
E-pošta: info@okoljepiran.si

 


Objavljeno 10.3. na: