Prosto delovno mesto: DELAVEC NA KANALIZACIJI – M/Ž

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., objavlja prosto delovno mesto

DELAVEC NA KANALIZACIJI – M/Ž


Zahtevane kompetence

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

  • osnovnošolska izobrazba,
  • 6 mesecev delovnih izkušenj.


Opis del in nalog

Naloge, ki se bodo izvajale na tem delovnem mestu so:

  • fizična dela pri čiščenju kanalizacije z unimogom in greznic s fekalcem,
  • pomožna dela na čistilnih napravah,
  • čiščenje črpališč in čistilnih naprav,
  • pomoč pri vzdrževalnih delih,
  • barvanje opreme prostorov in jeklenih konstrukcij,
  • opravljanje drugih del po navodilih vodje enote,
  • v primeru intervencije je zaposleni dolžan priti v službo na poziv,
  • na službeni GSM je dosegljiv 24 ur na dan,
  • v pripravljenosti za zimsko službo,
  • opravljanje drugih del po navodilih vodje enote v okviru delovnih nalog.

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 6 mesecev s polnim delovnim časom in enomesečnim poskusnim rokom.


Postopek prijave

Kandidati lahko pošljejo prijavo z življenjepisom, iz katerega so razvidne delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence

  • v elektronski obliki na e-naslov info@okoljepiran.si
  • po pošti na naslov Javno podjetje Okolje Piran, Arze 1b, 6330 Piran


Rok za prijavo je do vključno 26.1.2022.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.


Dodatne informacije

Oriana Morato Fikfak
Tel: 05/617-50-00
E-pošta: info@okoljepiran.si

 


Objavljeno 21.1. na: