Prosto delovno mesto: KONTROLOR OBALNEGA PASU – M/Ž

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., objavlja prosto delovno mesto

KONTROLORJA OBALNEGA PASU – M/Ž


Zahtevane kompetence

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

  • srednja poklicna izobrazba,
  • 6 mesecev delovnih izkušenj,
  • osnovno znanje italijanskega jezika,
  • vozniški izpit B kategorije.


Opis del in nalog

Naloge, ki se bodo izvajale na tem delovnem mestu so:

  • dnevni nadzor obalnih površin v upravljanju delodajalca (kopališča, pristanišča, površine za katere ima delodajalec pravico rabe po 99-letnih pogodbah, obalni pas),
  • pregled vseh vhodov v morje ter drugih naprav in opreme na kopališčih, v pristaniščih in ostalem obalnem pasu v upravljanju delodajalca,
  • vodenje evidenc o ugotovljenih stanjih na nadziranih površinah in skrb za takojšnjo zaščito površin in odpravo neustreznih stanj (npr. drseče stopnice, zlomljene ograje, nedelujoči tuši…) ter vodenje evidenc o odpravi pomanjkljivosti,
  • zavarovanje nevarnih mest na obalnih površinah v upravljanju delodajalca pri nenadnih in izrednih dogodkih,
  • redno poročanje vodji enote o problematiki na obalnem pasu in predlaganje rešitev,
  • kontrola prireditev na obalnih površinah v upravljajnu delodajalca,
  • po potrebi nadomeščanje pristaniškega uslužbenca in upravitelja tržnice,
  • opravljanje drugih del po navodilih vodje enote in v okviru delovnih nalog sektorja.

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 4 mesecev oz. za čas nadomeščanja delavca na bolniški odsotnosti s polnim delovnim časom.


Postopek prijave

Kandidati lahko pošljejo prijavo z življenjepisom, iz katerega so razvidne delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence

  • v elektronski obliki na e-naslov info@okoljepiran.si
  • po pošti na naslov Javno podjetje Okolje Piran, Arze 1b, 6330 Piran


Rok za prijavo je do vključno 30.6.2021.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.


Dodatne informacije

Oriana Morato Fikfak
Tel: 05/617-50-00
E-pošta: info@okoljepiran.si

 


Objavljeno 24.6. na: