Javno naročilo “Dobava električne energije za obdobje 24 mesecev od dneva podpisa pogodbe”

Dokumentacija v zvezi z oddajo JN Elektrika za obdobje 24 mesecev

Priloga 1 PONUDBA

Priloga 2 predračun za dobavo elektrike

Priloga 3 Izjava o zagtovitvi zadostne količine električne energije

Priloga 4 Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Priloga 5 Menična izjava za zavarovnje resnosti ponudbe

Priloga 6 Izjava o upoštevanju Uredbe o zelenem JN

Priloga 7 ESPD dobava elektrike za obdobje 24 mesecev (xml je v zip datoteki)

Priloga 8 Poobalstilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – fizična oseba

Priloga 9 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – pravna oseba

Priloga 10 Finančni in ekonomski položaj

Priloga 11 Pogodba

OKOLJE Piran_ESPD_dobava el energ