Prosto delovno mesto: 2x VOZNIK ELEKTRIČNIH VOZIL – M/Ž

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., objavlja prosti delovni mesti

2 VOZNIKA ELEKTRIČNIH VOZIL – M/Ž


Zahtevane kompetence

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

  • vozniški izpit B kategorije,
  • zadovoljivo znanje italijanskega jezika,
  • srednja poklicna izobrazba.


Dodatna zaželjena znanja

  • kandidat ne sme biti voznik začetnik (voznik začetnik je voznik motornega vozila do dopolnjenega 21. leta starosti in voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja),
  • govorno sporazumevanje v angleškem, nemškem in hrvaškem jeziku.


Opis del in nalog

Naloge, ki se bodo izvajale na tem delovnem mestu so:

  • vožnja električnih vozil za prevoz tovora in potnikov v javnem potniškem prometu,
  • redno vzdrževanje in pranje vozil ter opreme vozil,
  • evidentiranje napak, okvar in delovnih ur vozil ter opreme,
  • odpravljanje manjših napak in okvar na vozilih ter opremi,
  • po potrebi in v primeru obvladovanja primernih znanj nadomeščanje delavca na urejanju prometa ter voznika avtobusa,
  • opravljanje drugih del po navodilih pomočnika vodje enote promet in parkirišča ter ob njegovi odsotnosti in ob nadomeščanju “delavca na urejanju prometa”, “delavca na urejanju prometa – nadzornika” ali morebiti “voznika avtobusa” po navodili “vodje enote promet in parkirišča” v okviru delovnih nalog.

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 7 mesecev s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim rokom.


Postopek prijave

Kandidati lahko pošljejo prijavo z življenjepisom, iz katerega so razvidne delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence

  • v elektronski obliki na e-naslov info@okoljepiran.si
  • po pošti na naslov Javno podjetje Okolje Piran, Arze 1b, 6330 Piran


Rok za prijavo je do vključno 10. 3. 2024.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.


Dodatne informacije

Oriana Morato Fikfak
Tel: 05/617-50-00
E-pošta: info@okoljepiran.si

 


Objavljeno 5. 3. na: