Prosto delovno mesto: VODJA GOSTINSTVA – M/Ž

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., objavlja prosto delovno mesto

VODJA GOSTINSTVA – M/Ž


Zahtevane kompetence

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

  • srednja poklicna šola,
  • dobro znanje italijanskega jezika,
  • obvladanje dela z urejevalniki besedil,
  • najmanj 1 leto delovnih izkušenj,
  • vozniški izpit B kategorije.


Opis del in nalog

Naloge, ki se bodo izvajale na tem delovnem mestu so:

  • načrtovanje, vodenje, organiziranje in nadziranje dela na področju gostinstva,
  • priprava dela v gostinskem obratu  (priprava prtov, namiznega inventarja, razporeditev miz, …)
  • razporeditev delavcev glede na pričakovan obisk oz. najave,
  • oblikovanje prehranske ponudbe in ponudbe pijač,
  • izvajanje HACCP sistema in dobre proizvodne in higienske prakse,
  • zagotavljanje izvajanja inventurnih popisov,
  • skrb za ustrezno ravnanje in vzdrževanje osnovnih sredstev in inventarja,
  • strežba jedi in pijač,
  • skrb za pospeševanje prodaje,
  • opravljanje drugih del po navodilih nadrejenega.

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 6 mesecev s polnim delovnim časom in 1 mesečno poskusno dobo.


Postopek prijave

Kandidati lahko pošljejo prijavo z življenjepisom, iz katerega so razvidne delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence

  • v elektronski obliki na e-naslov info@okoljepiran.si
  • po pošti na naslov Javno podjetje Okolje Piran, Arze 1b, 6330 Piran


Rok za prijavo je do vključno 10. 3. 2022.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.


Dodatne informacije

Oriana Morato Fikfak
Tel: 05/617-50-00
E-pošta: info@okoljepiran.si

 


Objavljeno 2.3. na: