Prosto delovno mesto: 2x DELAVEC PARKOV – M/Ž

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., objavlja prosti delovni mesti

2 DELAVCA PARKOV – M/Ž


Zahtevane kompetence

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

  • nepopolna ali popolna osnovnošolska izobrazba,
  • najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.


Opis del in nalog

Naloge, ki se bodo izvajale na tem delovnem mestu so:

  • pletev in okopavanje sadik (vrtnic, enoletnic),
  • lopatanje,
  • grobo in fino planiranje zemlje,
  • kopanje jam,
  • ročno in strojno košenje trave,
  • obrezovanje živih mej, drevja, grmovnic pod nadzorom vodje,
  • sajenje sadik, čebulnic, grmovnic, drevja ter zalivanje le-teh pod nadzorom vodje,
  • škropljenje in obrezovanje vrtnic,
  • žaganje drevja (s pomočjo platforme), grmovja in vejevja,
  • frezanje zemlje,
  • košnja,
  • grabljenje trave in listja,
  • priprava terena za polaganje travnega tepiha,
  • setev travne mešanice,
  • opravljanje raznih fizičnih del,
  • opravljanje drugih del po navodilih vodje enote v okviru delovnih nalog.

Z izbranima kandidatoma bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 12 mesecev s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim rokom.


Postopek prijave

Kandidati lahko pošljejo prijavo z življenjepisom, iz katerega so razvidne delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence

  • po pošti na naslov Javno podjetje Okolje Piran, Arze 1b, 6330 Piran
  • v elektronski obliki na e-naslov info@okoljepiran.si


Rok za prijavo je do vključno 8. 2. 2023.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.


Dodatne informacije

Oriana Morato Fikfak
Tel: 05/617-50-00
E-pošta: info@okoljepiran.si


Objavljeno 2. 2. na: