Prosto delovno mesto: REFERENT ZA NADZOR IN PRISTANIŠČE – M/Ž

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., objavlja prosto delovno mesto

REFERENT ZA NADZOR IN PRISTANIŠČE – M/Ž


Zahtevane kompetence

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

  • vozniški izpit B kategorije,
  • visokošolska izobrazba 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) smer transport ali ekonomija,
  • najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
  • znanje italijanskega in še enega svetovnega jezika,
  • osnovno znanje dela z urejevalniki besedil in preglednicami.


Opis del in nalog

Naloge, ki se bodo izvajale na tem delovnem mestu so:

  • priprava dokumentacije za prekrškovni postopek in posredovanje le-te medobčinskemu inšpektoratu (Medobčinska uprava Istre),
  • odločanje o ustreznosti sprožitve prekrškovnega postopka zoper neplačnike parkirnine,
  • organiziranje in vodenje dela pri izvajanju dejavnosti SMS parkinga,
  • reševanje reklamacij uporabnikov,
  • pomoč pri izvedbi razpisov v enoti promet (pridobivanje ustreznih soglasij, dovoljenj, ponudb, priprava dokumentacije za razpis, nadzor nad izvajanjem aktivnosti najemnikov),
  • pomoč pri pripravi podatkov, potrebnih za izračun plač delavcev v enoti promet,
  • nadomeščanje pomočnika vodje enote v primeru njegove odsotnosti,
  • vodenje celotne evidence v enoti pristanišče,
  • sklepanje pogodb,
  • izdajanje vseh računov glede priveznih mest,
  • vodenje in urejanje čakalne liste,
  • pisanje dopisov in komunikacija s strankami,
  • opravljanje drugih del po navodilih vodje sektorja Turistične infrastrukture v okviru delovnih nalog.

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim rokom.


Postopek prijave

Kandidati lahko pošljejo prijavo z življenjepisom, iz katerega so razvidne delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence

  • v elektronski obliki na e-naslov info@okoljepiran.si
  • po pošti na naslov Javno podjetje Okolje Piran, Arze 1b, 6330 Piran


Rok za prijavo je do vključno 18. 5. 2024.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.


Dodatne informacije

Sendi Bolčina
Tel: 05/617-50-41
E-pošta: sendi.bolcina@okoljepiran.si

 


Objavljeno 10. 5. na: