Evidenčno naročilo: OPRAVLJANJE STORITEV REŠEVANJA IZ VODE ZA KOPALNO SEZONO 2020 13/EN-S/TI-2020

Dokumentacija-v-zvezi-z-evidenčnim-naročilom-Opravljanje-storitev-reševanja-iz-vode-za-kopalno-sezon-2020

Priloga 1 – Ponudba

Priloga 2 – Podatki o ponudniku

Priloga 3 – Izjava o ustrezni kadrovski zasedbi

Priloga 4 – Referenčno potrdilo

Priloga 5 – Vzorec pogodbe

 

Ponudniki morajo ponudbe predložiti po  e-pošti na: info@okoljepiran.si do 25. 5. 2020 do 12.00 ure.