Prosto delovno mesto: DELAVEC NA UREJANJU PROMETA – M/Ž

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., objavlja prosto delovno mesto

DELAVEC NA UREJANJU PROMETA – M/Ž

Zahtevane kompetence

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

  • osnovnošolska ali srednja poklicna izobrazba,
  • najmanj 1 leto delovnih izkušenj,
  • osnovno znanje italijanskega jezika,
  • osnovno znanje dela z urejevalniki besedil
  • vozniški izpit B kategorije
  • zaželen vozniški izpit D kategorije.

Opis del in nalog

Naloge, ki se bodo izvajale na tem delovnem mestu so:

  • kontrola in ugotovitev časa parkiranja,
  • zaračuavanje parkirnine za čas parkiranja,
  • izdajanje potrdil o parkiranju in plačilu,
  • varovanje parkirišča oz. garažne hiše ter parkiranih vozil,
  • kontrola prometa na vhodih in izhodih za abonente,
  • usmerjanje prometa in dajanje informacij o prometnem režimu,
  • v primeru nadomeščanja delavca na delovnem mestu “delavec na urejanju prometa – nadzornik” in “voznik avtobusa in cestno turističnega vlaka” odgovornosti in pristojnosti glede sistematizacijo delovnih mest ter plačilo po količniku pripadajočemu za omenjena delovna mesta,
  • v primeru nadomeščanja delavca na delovnem mestu “delavec na urejanju prometa – nadzornik” opravljanje drugih delpo navodilih vodje enote in koordinatorja nadzora v sektorju TI v okviru delovnih nalog,
  • opravljanje drugih del po navodilih vodje enote in pomočnika vodje v okviru delovnih nalog.

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 6 mesecev s polnim delovnim časom in 2-mesečno poskusno dobo.

Postopek prijave

Kandidati lahko pošljejo prijavo z življenjepisom, iz katerega so razvidne delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence

  • v elektronski obliki na e-naslov info@okoljepiran.si
  • po pošti na naslov Javno podjetje Okolje Piran, Arze 1b, 6330 Piran

Rok za prijavo je do vključno 24. 11. 2022.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Dodatne informacije

Oriana Morato Fikfak
Tel: 05/617-50-00
E-pošta: info@okoljepiran.si


Objavljeno 16. 11. na: