Prosto delovno mesto: KOMUNALNI DELAVEC V POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI – M/Ž

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., objavlja prosto delovno mesto

KOMUNALNI DELAVEC V POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI – M/Ž


Zahtevane kompetence

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

  • nepopolna osnovnošolska ali osnovnošolska izobrazba,
  • 6 mesecev delovnih izkušenj,
  • vozniški izpit B kategorije.


Opis del in nalog

Naloge, ki se bodo izvajale na tem delovnem mestu so:

  • prevzem in prevoz pokojnika,
  • priprava pokojnika za pokop,
  • izvajanje – vodenje in sodelovanje pri izvajanju pogrebne slovesnosti, 
  • ročni izkop, zasipanje in ureditev groba,
  • čiščenje objektov pokopališča,
  • čiščenje in urejanje samega pokopališča (pometanje in odstranjevanje odpadkov, odstranjevanje plevela ročno in strojno, vzdrževanje gramoznih in drugih skupnih površin, urejanje poti, druga potrebna dela urejanja po navodilih vodje),
  • v primeru odsotnosti vodje pokopališča in pomočnika vodje pokopališča, delavec nadomešča vodjo pokopališča
  • opravljanje drugih del po navodilih vodje enote pokopališče v okviru delovnih nalog.

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 6 mesecev s polnim delovnim časom in 1 mesečno poskusno dobo.


Postopek prijave

Kandidati lahko pošljejo prijavo z življenjepisom, iz katerega so razvidne delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence

  • v elektronski obliki na e-naslov info@okoljepiran.si
  • po pošti na naslov Javno podjetje Okolje Piran, Arze 1b, 6330 Piran


Rok za prijavo je do vključno 10.7.2021.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.


Dodatne informacije

Oriana Morato Fikfak
Tel: 05/617-50-00
E-pošta: info@okoljepiran.si

 


Objavljeno 29.6. na: