Javno naročilo za izbiro najugodnejšega ponudnika za “Dobavo električne energije za obdobje 24 mesecev od dneva podpisa pogodbe”

Dokumentacija v zvezi z oddajo JN Dobava EE za obdobje 24 mesecev

Priloga 1 Ponudba

Priloga 2 Predračun dobava električne energije

Priloga 3 IZJAVA O ZAGOTOVITVI ZADOSTNE KOLIČINE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Priloga 4 IZJAVA PONUDNIKA O SPOŠTOVANJU ZAHTEV UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

Priloga 5 Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Priloga 6 Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe

Priloga 7 ESPD

ESPD

Priloga 8 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz KE – fizična oseba

Priloga 9 Pooblastilo za pridobitev podatkov KE – pravna oseba

Priloga 10 Finančni in ekonomski položaj

Priloga 11 Pogodba za dobavo električne energije

Pooblastilo za posredovanje merilnih podatkov