Prosto delovno mesto: DELAVEC ZA PREPROSTA DELA NA UREJANJU OKOLJA – M/Ž

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., objavlja prosti delovni mesti

DELAVEC ZA PREPROSTA DELA NA UREJANJU OKOLJA – M/Ž


Zahtevane kompetence

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

  • nepopolna osnovnošolska izobrazba,
  • najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.


Opis del in nalog

Naloge, ki se bodo izvajale na tem delovnem mestu so:

  • pletev in okopavanje sadik,
  • lopatanje, grobo in fino planiranje zemlje in kopanje jam,
  • ročno in strojno košenje trave,
  • obrezovanje živih mej, drevja, grmovnic,
  • sajenje sadik, čebulnic,
  • žaganje drevja, grmovja in vejevja,
  • frezanje,
  • grabljenje trave, listja,
  • vzdrževanje bankin (utrjevanje in poravnava, da je vidna in dostopna prometna signalizacija, ureditev bankin s tamponiranjem),
  • vzdrževanje odvodnjavanja, da je preprečeno pretekanje vode in nanašanje naplavin ter zagotovljeno regulirano odvajanje vode,
  • vzdrževanje vegetacije (košnja, obrezovanje, mulčanje, sekanje),
  • vzdrževanje zaščitnih ograj, igral in druge opreme,
  • enostavna popravila škarp, mostičkov, brvi,
  • opravljanje raznih fizičnih del pri vzdrževanju javnih površin,
  • opravljanje drugih del po navodilih vodje v okviru delovnih nalog.

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 6 mesecev s polnim delovnim časom in 1-mesečno poskusno dobo.


Postopek prijave

Kandidati lahko pošljejo prijavo z življenjepisom, iz katerega so razvidne delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence

  • v elektronski obliki na e-naslov info@okoljepiran.si
  • po pošti na naslov Javno podjetje Okolje Piran, Arze 1b, 6330 Piran


Rok za prijavo je do vključno 27. 10. 2022.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.


Dodatne informacije

Oriana Morato Fikfak
Tel: 05/617-50-00
E-pošta: info@okoljepiran.si

 


Objavljeno 24.10. na: