Javno naročilo “Izbira izvajalca za prevzem in obdelavo nenevarnih odpadkov iz CČN v Piranu za čas 24 mesecev od datuma podpisa pogodbe”

Dokumentacija v zvezi z oddajo JN prevezm in obdelava odpaadkov iz CČN Piran

Priloga 1 PONUDBA

Priloga 2 Predračun oddaja odpadkov na CČN Piran

Priloga 3 Tehnične specifikacije

Priloga 4 Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Priloga 5 Menična izjava za zavarovnje resnosti ponudbe

Priloga 6 Izjava o razpolaganju z opremo

Priloga 7 ESPD  ESPD XML (xml v zip datoteki)

Priloga 8 Poobalstilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – fizična oseba

Priloga 9 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – pravna oseba

Priloga 10 Finančni in ekonomski položaj

Priloga 11 Pogodba za oddajo odpadkov na CČN Piran