Namera o oddaji – 167m² površine v Fiesi za slaščičarno 2015

Odprt do: 05.02.2015

Namera o oddaji – 167m² površine v Fiesi za slaščičarno 2015

 

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. objavlja

 

NAMERO 

O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

za oddajo v najem površine v velikosti cca. 167 m² za določitev enega začasnega prodajnega mesta z naslednjo dejavnostjo:

– okrepčevalnica, točenje pijač in prodaja sladoleda

v Fiesi, na delu parc. št. 107 k.o. Portorož, za čas od leta 2017 do leta 2023.

 

Začasno prodajno mesto bo oddano v najem na podlagi metode neposredno sklenjene pogodbe.

 

 

Direktor družbe:

Darij BARRILE, univ.dipl.ekon.

Namera o oddaji – 167m2 površine v Fiesi za slaščičarno 2015