Namera o oddaji – cca 22 m2 podkriti prostor na plaži v Portorožu (pasaža) 2015

Odprt do: 23.02.2015

Namera o oddaji – cca 22 m2 podkriti prostor na plaži v Portorožu (pasaža) 2015

 

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. objavlja

 

NAMERO 

O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

za oddajo v najem površine – podkriti prostor na plaži v Portorožu (pasaža) v velikosti cca. 22 m2, na parc. št. 1570/4 k.o. Portorož, za obdobje sedmih ( 7 ) let.

 

Površina bo oddana v najem po metodi neposredno sklenjene pogodbe.

 

Direktor družbe:

Darij BARRILE, univ.dipl.ekon.

Namera o oddaji – cca 22 m2 podkriti prostor na plaži v Portorožu (pasaža) 2015